تخصیص بودجه مبارزه با کرونا به بیمارستان زاهدان

محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در ابلاغیه‌ای خطاب به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، یک هزار میلیارد ریال از محل منابع یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا با رعایت قوانین و مقررات برای ایجاد دو بیمارستان صحرایی تنفسی تخصیص داد.


نامه محمد باقر نوبخت

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود