ناصر ایمانی:
از سامانه وزیر یا شهردار بیرون نخواهد آمد/سامانه‌های پیشنهاد وزیر یا شهردار در حد ایجاد احساس مشارکت در مردم مفید است

یک تحلیلگر سیاسی اصولگرا با بیان اینکه اگر این اقداماتی مانند ایجاد سامانه برای معرفی وزیر یا شهردار با این هدف باشد که مردم احساس مشارکت در امور کشور پیدا کنند، کار خوبی است، اما اگر بخواهیم از این طریق به دنبال وزیر یا شهردار تهران باشیم، چیزی از آن بیرون نخواهد آمد.
ناصر ایمانی در گفتگو با پایگاه خبری باطن و در پاسخ به این پرسش که سامانه‌های معرفی شده برای پیشنهاد اعضای کابینه و مدیران دولتی و همچنین شهردار تهران تا چه اندازه می‌توانند مفید باشند، اظهار کرد: البته راه‌اندازی چنین سامانه‌هایی با هدف اینکه مردم احساس کنند که در امور مشارکت دارند خوب است، اما این سامانه‌ها در عمل کارایی چندانی ندارند، چون انتخاب وزیران باید در اختیار رییس‌جمهور باشد و افرادی در سمت وزارت قرار گیرند که مشخصات مورد نظر رییس‌جمهور را دارا بوده و با وی هماهنگ باشند.
وی افزود: ویژگی‌های یاد شده از طریق سامانه محقق نخواهد شد و به نظر من این امور چندان کارایی ندارد، اما در عین حال راه‌اندازی این سامانه‌ها نیز ضرر خاصی ندارد و شاید در آنها افرادی معرفی شوند که توجه مسئولین کمتر به آنها جلب شده باشد که البته احتمال آن ضعیف است.
این تحلیلگر سیاسی اصولگرا تصریح کرد: اگر این سامانه برای متخصصین در هر بخش راه‌اندازی می‌شد بهتر بود. برای مثال در وزارت صمت اگر در بخش تولیدکنندگان و دانشگاهیان مرتبط با این وزارتخانه یک سامانه مشارکتی طراحی می‌شد کارایی بهتر داشت، چون این افراد هستند که می‌بایست در این زمینه اظهار نظر کنند، اما در کل نظرخواهی از مردم هم زیانی ندارد، هرچند که نفع چندانی نباید از آن انتظار داشت.
وی در پاسخ به اینکه اگر سامانه به صورت رزومه‌محور برای ثبت نام کسانی که خود را شایسته تصدی یک جایگاه در دولت می‌دانستند، طراحی می‌شد، می‌توانست مفیدتر باشد یا خیر، گفت: البته این روش هم می‌توانست مفید باشد. باید توجه داشت که به هر حال افراد مختلف رزومه خود را در این سامانه می‌گذاشتند ، اما مساله اصلی این است که چه راهی ما را زودتر و بهتر به انتخاب یک وزیر شایسته خواهد رساند و این ارائه رزومه در سامانه راه کوتاهی و خوبی نیست، چون هر کس ممکن است در این سامانه ثبت کند. ما انتخابات ریاست جمهوری را شاهد بودیم که ثبت نام آزاد بود و سه هزار نفر ثبت‌نام کردند! و این کار هم همان نتیجه را خواهد داشت.
ایمانی تاکید کرد: اگر ما واقعا می‌خواهیم برای اعضای کابینه یا شهرداری مشورت کنیم، باید از اهل فن مشورت بخواهیم، چون مردم عادی به دلیل نداشتن شناخت کافی از افراد نمی‌توانند در این زمینه چندان صاحب‌نظر باشند. برای نمونه یک کاسب کوچیک در یک شهرستان کوچک چه اندازه درباره افرادی که می‌توانند وزیر باشند، شناخت دارد؟ البته استثنا‌ها همیشه وجود دارند ولی احتمال آن بسیار ضعیف است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر این اقدامات با این هدف باشد که مردم احساس مشارکت در امور کشور پیدا کنند، کار خوبی است، اما اگر بخواهیم از این طریق به دنبال وزیر یا شهردار تهران باشیم، چیزی از آن بیرون نخواهد آمد و در این زمینه باید از اهل فن مانند استادان دانشگاه‌ها، مدیران و کارشناسان ارشد در هر زمینه مشورت گرفت و در این صورت نسبتا احتمال بیشتری وجود دارد که این گروه بتوانند وزیر مناسبی معرفی کنند، هرچند که باز هم احتمال آن خیلی بالا نیست.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود