94 درصد مصوبات قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا اجرایی شده است

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در نامه‌ای ضمن ارائه گزارش درباره تعداد جلسات، مصوبات آن و همچنین میزان اجرایی شدن آنها در دستگاه‌های مختلف، از رئیس جمهور درخواست کرد تا با تاکید خود به ارگان‌های ذیربط، این دستگاه‌ها در اجرای مصوبات ابلاغی، نسبت به ارائه پاسخ مربوط به اجرای مصوبات به این قرارگاه، تسریع کنند تا گزارش اجرائی شدن کامل مصوبات ستاد ملی، به موقع جمع بندی و پرونده مربوط به جلسات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا دردولت دوازدهم، تا قبل از جابجایی دولت مختومه شود.

وزیر کشور در این نامه به تعداد (۷۵) جلسه ستاد ملی اشاره و افزود: از اسفندماه سال ۱۳۹۸ تا ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰ برگزار شده است، همچنین تعداد (۴۱) جلسه قبل از تشکیل قرارگاه عملیاتی و (۳۴) جلسه نیز بعد از ایجاد قرارگاه برگزار شده است.

رحمانی فضلی به جلسات(۴۱) گانه مربوط به قبل ازتشکیل قرارگاه اشاره کرد و افزود: تعداد(۳۸۸) مصوبه داشته که گزارش جمع‌بندی اجرای کل مصوبات در حوزه (۳۶) وزارتخانه و دستگاه اجرایی کشور، به صورت تجمیعی؛ با اجرای ۹۷ درصدی مصوبات، باذکرضرورت راستی آزمایی توسط دستگاه های نظارتی و سنجش میزان کارایی و اثربخشی توسط دستگاه های تخصصی مربوطه، قبلاً تقدیم شده است.آنهم علیرغم آنکه؛ اصولاً این قرارگاه مسئولیتی درقبال مصوبات مربوط به جلسات متشکله قبل ازتشکیل خود نداشته است.

وزیر کشور بیان داشت: جلسه ستاد ملی که بعد از تشکیل قرارگاه عملیاتی برگزارشده، تعداد (۱۷۵) مصوبه داشته است.

وی افزود: در مجموع از تعداد (۱۷۵) مصوبه مربوط به(۳۴)جلسه ستاد (بعد ازتشکیل قرارگاه و منتهی به جلسه هفتاد وپنجم – روز شنبه مورخ ۱۲-۴-۱۴۰۰)، تعداد (۱۴۴) مصوبه بطورکامل اجرایی شده است(معادل ۸۲ درصد) وسایرموارد نیز در دست پیگیری است.

وزیر کشور گفت: با پیگیری های مستمرانجام شده، ازمجموع کل(۷۵) جلسه تشکیل شده ازابتداء تاکنون، وضعیت اجرای مصوبات(۶۶) جلسه (با احتساب مصوبات مربوط به جلسات ۷۴ و۷۵ ستاد که مصوبه‌ای نداشته اند)؛و معادل ۹۱ درصد از کل جلسات متشکله، جمعبندی و گزارش اجرای مصوبات آنها برای استحضار جنابعالی ارسال شده است.

فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا ادامه داد: از تعداد (۳۴) جلسه ستاد ملی که بعد از تشکیل قرارگاه عملیاتی تاکنون برگزارشده اند؛پرونده تعداد (۲۵) جلسه ستاد ملی(ازجلسه۴۲ تا جلسه ۶۵ وجلسه۶۷)،با اجرائی شدن (۱۲۱) مصوبه؛ مختومه گردیده وگزارش نهایی مختص به هرجلسه؛ برای استحضار و درصورت صلاحدید،صدور دستور راستی آزمایی توسط دستگاه های نظارتی وسنجش میزان کارایی و اثربخشی توسط دستگاه های تخصصی مربوطه،تقدیم شده است.

رحمانی فضلی افزود: از مجموع کل (۵۶۳) مصوبه مربوط به(۷۵) جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا (ازابتداء تاکنون)، تعداد ۵۳۲ مصوبه، معادل ۹۴ درصد اجرایی شده وتنها (۳۱) مصوبه که صرفاً مربوط به مصوبات آخرین جلسات ستاد ملی می باشند (کمتر از۶ درصد از کل مصوبات) ،در دستور کار پیگیری دبیرخانه قرارگاه قراردارد.

وزیر کشور تاکید کرد: برخی ازبندهای مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، دارای چندین دستگاه متولی و دستگاه همکار بوده و بر همین اساس؛ بدلیل عدم پاسخگویی تمامی دستگاه های موظف درخصوص این گروه ازمصوبات، هنوز زنجیره پاسخ‌ها تکمیل نگردیده وبه همین دلیل کماکان در دستور کار پیگیری قرارگاه قرار دارند؛ به طور مثال؛ جلسات ۶۸ و۷۰ ستاد ملی، هر کدام با (۴) و (۱۵) مصوبه؛ به ترتیب (۲۳) و(۴۱) وزارت/ دستگاه/ نهاد مسئول و همکار، مسئول اجرای مصوبات هستند؛ یعنی ۱۹ مصوبه، تعداد ۶۴ دستگاه مسئول و همکاراجرایی دارد.

رحمانی فضلی در انتهای نامه آورده است: با عنایت به اینکه در آخرین روزهای پایانی دولت دوازدهم قرار داریم؛ درصورت صلاحدید؛ لطفاً دستور مؤکد صادر فرمائید دستگاه‌های مسئول، در اجرای مصوبات ابلاغی، نسبت به ارائه پاسخ مربوط به اجرای مصوبات به این قرارگاه، تسریع نمایند، تا ان‌شاءالله گزارش اجرائی شدن کامل مصوبات ستاد ملی، به موقع جمع بندی و پرونده مربوط به جلسات متشکله ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در دولت دوازدهم، تا قبل از جابجایی دولت، در حد شایسته و درخور شاٌن این دولت، مختومه گردد.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود