گزارش نگران کننده مرکز آمار از وضعیت ضریب جینی در سال ۹۹
شکاف درآمدی افزایش یافت

براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی برای کل کشور در سال ۱۳۹۹ با افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ به رقم ۰.۴۰۰۶ رسیده است.

جدیدترین آمارهای مرکز آمار ایران در خصوص تغییرات ضریب جینی نشان می دهد این ضریب برای کل کشور در سال ۱۳۹۹ با افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ به رقم ۰.۴۰۰۶ رسیده، این در حالی است که در سال گذشته ضریب جینی مناطق شهری کشورمان به رقم ۰.۳۸۳۷ و مناطق روستایی نیز به رقم ۰.۳۵۹۰ افزایش یافته است، بنابراین از سال ۹۸ تا ۹۹، شکاف طبقاتی بیشتر شده است.

یکی از شاخص‌هایی که نشان دهنده وضعیت درآمدی در سطح جامعه می‌باشد، ضریب جینی است. ضریب جینی از جمله شاخص‌هایی است که می‌توان با استفاده از آن وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه را سنجید.

هر چه عدد این شاخص به صفر نزدیک‌تر باشد به منزله برابر بودن درآمد‌ها در جامعه است و هر چه به یک نزدیکتر باشد، نشان دهنده آن است که شکاف درآمدی در جامعه تشدید شده است.

به عبارت بهتر، اگر همه افراد جامعه به اندازه هم درآمد داشته باشند، ضریب جینی معادل صفر و اگر تمام درآمد‌ها تنها به یک نفر برسد، ضریب جینی یک است که این بدترین حالت ممکن خواهد بود.

 

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود