انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران

انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار پایتخت در جلسه صبح یکشنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۰ شورای شهر تهران به رأی گذاشته شد و در نهایت وی با کسب ۱۸ رأی به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.

 

 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
 • جلسه شورای شهر تهران
ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود