پرچم گنبد حرم امام حسین (ع) برفراز بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع)

همزمان با فرارسیدن ماه محرم الحرام و ایام عزاداری سیدالشهدا (ع)،  پرچم گنبد حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بر فراز بارگاه حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به اهتزاز در آمد.

 

 • اهتزاز پرچم گنبد حرم امام حسین (ع) برفراز بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع)
 • اهتزاز پرچم گنبد حرم امام حسین (ع) برفراز بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع)
 • اهتزاز پرچم گنبد حرم امام حسین (ع) برفراز بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع)
 • اهتزاز پرچم گنبد حرم امام حسین (ع) برفراز بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع)
 • اهتزاز پرچم گنبد حرم امام حسین (ع) برفراز بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع)
 • اهتزاز پرچم گنبد حرم امام حسین (ع) برفراز بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع)
 • اهتزاز پرچم گنبد حرم امام حسین (ع) برفراز بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع)
 • اهتزاز پرچم گنبد حرم امام حسین (ع) برفراز بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع)
 • اهتزاز پرچم گنبد حرم امام حسین (ع) برفراز بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع)
 • اهتزاز پرچم گنبد حرم امام حسین (ع) برفراز بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع)
 • اهتزاز پرچم گنبد حرم امام حسین (ع) برفراز بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع)
 • اهتزاز پرچم گنبد حرم امام حسین (ع) برفراز بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع)
 • اهتزاز پرچم گنبد حرم امام حسین (ع) برفراز بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع)
 • اهتزاز پرچم گنبد حرم امام حسین (ع) برفراز بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع)
 • اهتزاز پرچم گنبد حرم امام حسین (ع) برفراز بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع)
 • اهتزاز پرچم گنبد حرم امام حسین (ع) برفراز بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع)
 • اهتزاز پرچم گنبد حرم امام حسین (ع) برفراز بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع)
 • اهتزاز پرچم گنبد حرم امام حسین (ع) برفراز بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع)
 • اهتزاز پرچم گنبد حرم امام حسین (ع) برفراز بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع)
 • اهتزاز پرچم گنبد حرم امام حسین (ع) برفراز بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع)
 • اهتزاز پرچم گنبد حرم امام حسین (ع) برفراز بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع)
 • اهتزاز پرچم گنبد حرم امام حسین (ع) برفراز بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع)
 • اهتزاز پرچم گنبد حرم امام حسین (ع) برفراز بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع)
 • اهتزاز پرچم گنبد حرم امام حسین (ع) برفراز بارگاه حضرت عبدالعظیم (ع)
ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود