چرایی ادامه کمبود سرم و داروهای کرونا
دست داروخانه‌ها بسته است

رییس روابط عمومی و عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه کمبود سرم و داروهای کرونا و حتی داروهایی نظیر اعصاب کماکان ادامه دارد و مردم را سرگردان و بی قرار کرده است، گفت: کمبود فاویپیراویر و سایر داروهای کرونا، رنج بیماران را افزون کرده و البته دست داروسازانی که در داروخانه‌ها در حال ارائه خدمات به مردم هستند، بسته است چراکه این داروها تنها در حال توزیع در داروخانه‌های دولتی و منتخب است.

دکتر حمید خیری درباره کمبود داروهای کرونا اظهارکرد: واقعیت این است که اثربخشی توزیع داروها در داروخانه‌های منتخب هنوز بررسی نشده است و متاسفانه تصمیمات نادرست اتخاذ می‌شود.

خیری ادامه داد: کمبود سرم و داروهای کرونا و حتی داروهایی نظیر اعصاب کماکان ادامه دارد و مردم را سرگردان و بیقرار کرده و این موضوع بر احتمال تشدید همه گیری کرونا و عدم رعایت پروتکل‌ها افزوده است.

این عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه جامعه منتظر پاسخگویی مسئولان است ولی آنان موضوع را بین خودشان پاسکاری می کنند، گفت: آسیب‌شناسی وضعیت فعلی می‌تواند ما را از بدتر شدن شرایط رها کند. شتاب در تصمیم‌گیری سبب شده که امور بدون کارشناسی پیش برود و این موضوع آسیب پذیری نظام سلامت را افزایش داده است.

خیری افزود: این نگرانی جدی است که مقابله با همه‌گیری کرونا به دلیل نبود مدیریت واحد به سمت شکست معطوف شود و پیش از اینکه دیر شود باید در این رابطه تجدید نظر شود. شاید بحث صرفه‌جویی در هزینه‌های ارزی به مهمترین مولفه تصمیم گیری برخی مسولان تبدیل شده است و این موضوع بر درستی تصمیم‌گیری‌ها اثر نامطلوب گذاشته باشد.

وی تاکید کرد: واقعیت این است که‌ ناکارآمدی در تصمیم‌گیری و بهره‌برداری از امکانات و ظرفیت‌ها، فرصت سوز است؛ به‌ویژه اینکه تصمیمات به‌صورت جزیره ای و پراکنده اخذ می شود.

خیری گفت: امیدواریم کابینه جدید بتواند بر پراکندگی تصمیم‌گیری ها غلبه و بدور از شتاب‌زدگی، چرخه تصمیم گیری را اصلاح کند.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود