شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم

همزمان با شیوع پیک پنجم کرونا و افزایش موارد بستری و تکمیل ظرفیت مراکز درمانی بیمارستان سریع الاستقرار هلال احمر نیز جهت ارائه خدمات در بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد برپا شده است.

مردمی که امید به کادر درمان بسته و به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند، در حالی که حتی اورژانس هم جوابگوی این حجم از مراجعات نیست و ناگزیر بیمارستان‌های موقت راه‌اندازی شده است. اینجا نفس‌ها به شماره افتاده، هم کادر درمان و هم بیماران به سختی نفس می‌کشند، کرونا اینجا نفس می‌گیرد.

 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم
 • شبیخون کرونا در ایستگاه پنجم

برچسب‌ها

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود