استقبال از ناوگروه ۷۶ نیروی دریایی

ناوگروه اطلاعاتی عملیاتی ۷۶ نیروی راهبردی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با بیش از ۷۸ روز ماموریت در آب‌های بین‌المللی و طی مسافت بیش از ۷۶۰۰ مایل دریانوردی، پنجشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰ با استقبال مسئولین نداجا در اسکله منطقه یکم امامت، پهلو گرفت.

 • استقبال از ناوگروه 76 نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس
 • استقبال از ناوگروه 76 نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس
 • استقبال از ناوگروه 76 نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس
 • استقبال از ناوگروه 76 نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس
 • استقبال از ناوگروه 76 نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس
 • استقبال از ناوگروه 76 نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس
 • استقبال از ناوگروه 76 نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس
 • استقبال از ناوگروه 76 نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس
 • استقبال از ناوگروه 76 نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس
 • استقبال از ناوگروه 76 نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس
 • استقبال از ناوگروه 76 نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس
 • استقبال از ناوگروه 76 نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس
 • استقبال از ناوگروه 76 نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس
 • استقبال از ناوگروه 76 نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس

 

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود