«ایلوشین» به کمک تالاب انزلی آمد

هواپیمای آتش نشان «ایلوشین» برای مهار حریق نیزارهای تالاب انزلی وارد عمل شد.

با توجه به عدم دسترسی به مناطق درگیر با آتش در تالاب انزلی و اعلام نیاز محیط زیست برای استفاده از هواپیمای آتش نشان «ایلوشین» برای عبور از بحران آتش سوزی نیزارهای تالاب انزلی در منطقه چراغ پشتان، این هواپیما وارد عمل شد و با مخزن ۴۰ هزار لیتری خود سه بار بر روی نیزارهای تالاب آب پاشی کرد.

 • هواپیمای آتش نشان ایلوشین به کمک تالاب انزلی آمد
 • هواپیمای آتش نشان ایلوشین به کمک تالاب انزلی آمد
 • هواپیمای آتش نشان ایلوشین به کمک تالاب انزلی آمد
 • هواپیمای آتش نشان ایلوشین به کمک تالاب انزلی آمد
 • هواپیمای آتش نشان ایلوشین به کمک تالاب انزلی آمد
 • هواپیمای آتش نشان ایلوشین به کمک تالاب انزلی آمد
 • هواپیمای آتش نشان ایلوشین به کمک تالاب انزلی آمد
 • هواپیمای آتش نشان ایلوشین به کمک تالاب انزلی آمد
 • هواپیمای آتش نشان ایلوشین به کمک تالاب انزلی آمد
 • هواپیمای آتش نشان ایلوشین به کمک تالاب انزلی آمد
 • هواپیمای آتش نشان ایلوشین به کمک تالاب انزلی آمد
 • هواپیمای آتش نشان ایلوشین به کمک تالاب انزلی آمد
 • هواپیمای آتش نشان ایلوشین به کمک تالاب انزلی آمد
 • هواپیمای آتش نشان ایلوشین به کمک تالاب انزلی آمد
 • هواپیمای آتش نشان ایلوشین به کمک تالاب انزلی آمد
 • هواپیمای آتش نشان ایلوشین به کمک تالاب انزلی آمد
 • هواپیمای آتش نشان ایلوشین به کمک تالاب انزلی آمد
ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود