پل عابر پیاده یا تونل وحشت؟

پوشش کامل این پل‌ها توسط بیلبوردهای تبلیغاتی و نداشتن دید از بیرون فضا را برای مردم به ویژه زنان ناامن کرده‌ و آنها را در معرض انواع آزارهای جنسی و کلامی قرار می‌دهد. علاوه بر آن، این پل‌ها به مکانی امن برای معتادان تبدیل شده است. این گزارش شامل تصاویری از وضعیت نامناسب تعدادی از پل‌های اطراف و داخل شهر ساری در استان مازندران است.

 • 62022814_mostafa-shanchi-4
 • 62022815_mostafa-shanchi-4
 • 62022817_mostafa-shanchi-4
 • 62022818_mostafa-shanchi-4
 • 62022819_mostafa-shanchi-4
 • 62022820_mostafa-shanchi-4
 • 62022821_mostafa-shanchi-4
 • 62022822_mostafa-shanchi-9
 • 62022823_mostafa-shanchi-13
 • 62022824_mostafa-shanchi-13
 • 62022825_mostafa-shanchi-13
 • 62022826_mostafa-shanchi-13
 • 62022827_mostafa-shanchi-13
 • 62022828_mostafa-shanchi-13
 • 62022829_mostafa-shanchi-17
 • 62022830_mostafa-shanchi-19
 • 62022831_mostafa-shanchi-19
 • 62022832_mostafa-shanchi-21
 • 62022833_mostafa-shanchi-22
 • 62022834_mostafa-shanchi-22
 • 62022835_mostafa-shanchi-22
ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود