در انتظار عبور از تنهایی

چند وقتی است که به بهانه فاصله‌گذاری اجتماعی از یکدیگر دور و در میان دیوارها محصور شده‌ایم و یک تنهایی ناخواسته گریبان‌مان را گرفته است. این شرایط در روزگار شیوع کرونا، بسیار سخت است و حال پس از گذشت نزدیک به ۲ سال احوال مردم به گونه‌ای است که ‌همه منتظرند هرچه زودتر از این تنهایی عبور کنند.
شیوع کرونا در این مدت، اثرات منفی بسیاری در جامعه داشت، از جمله از درگذشت تعداد زیادی از هم وطنانمان که می‌توان این موضوع را از لحاظ اجتماعی و اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار داد اما وضعیت مشاغل و اصناف در این میان هر روز سخت و سخت‌تر شد.

 • پس از گذشت نزدیک به ۲ سال، احوال مردم به گونه‌ای است که ‌همه منتظرند هرچه زودتر از این تنهایی عبور کنند. 
 • شیوع کرونا اثرات منفی بسیاری در جامعه داشت، از جمله درگذشت تعداد زیادی از هم وطنانمان که می‌توان این موضوع را از لحاظ اجتماعی و اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار داد اما وضعیت مشاغل و اصناف در این میان هر روز سخت و سخت‌تر شد.
 • اطلاعات آماری از تعداد مغازه‌داران، افزایش نرخ اجاره‌بها، بیکار شدن تعدادی از مستاجران، کاهش میزان درآمد و قدرت خرید مردم در مقایسه زمان قبل و بعد از کرونا گوشه‌ای از تاثیرات منفی کرونا بر اصناف بود، هرچند که بسیاری از آن‌ها برای رهایی از این مشکل به فروش آنلاین روی آوردند اما وضعیت آن‌ها آنطور که باید و شاید مانند قبل رونق نگرفت و همین امر باعث شد به نوعی این افراد با تنهایی در محیط مغازه، وقت بگذرانند. 
 • شیوع کرونا اثرات منفی بسیاری در جامعه داشت از جمله درگذشت تعداد زیادی از هم وطنانمان که می‌توان این موضوع را از لحاظ اجتماعی و اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار داد اما وضعیت مشاغل و اصناف در این میان هر روز سخت و سخت‌تر شد.
 • نیاز به عبور از تنهایی و از بین رفتن این فاصله، از جمله مواردی است که به شدت در میان مغازه‌داران احساس می‌شود و ادامه پیدا کردن این شرایط ممکن است عواقب جبران‌ناپذیری در سال‌های پساکرونا برای اصناف داشته باشد.
 • نیاز به عبور از تنهایی و از بین رفتن این فاصله، از جمله مواردی است که به شدت در میان مغازه‌داران احساس می‌شود و ادامه پیدا کردن این شرایط ممکن است عواقب جبران‌ناپذیری در سال‌های پساکرونا برای اصناف داشته باشد.
 • نیاز به عبور از تنهایی و از بین رفتن این فاصله، از جمله مواردی است که به شدت در میان مغازه‌داران احساس می‌شود و ادامه پیدا کردن این شرایط ممکن است عواقب جبران‌ناپذیری در سال‌های پساکرونا برای اصناف داشته باشد.
 • اطلاعات آماری از تعداد مغازه‌داران، افزایش نرخ اجاره‌بها، بیکار شدن تعدادی از مستاجران، کاهش میزان درآمد و قدرت خرید مردم در مقایسه زمان قبل و بعد از کرونا گوشه‌ای از تاثیرات منفی کرونا بر اصناف بود، هرچند که بسیاری از آن‌ها برای رهایی از این مشکل به فروش آنلاین روی آوردند اما وضعیت آن‌ها آنطور که باید و شاید مانند قبل رونق نگرفت و همین امر باعث شد به نوعی این افراد با تنهایی در محیط مغازه، وقت بگذرانند. 
 • نیاز به عبور از تنهایی و از بین رفتن این فاصله، از جمله مواردی است که به شدت در میان مغازه‌داران احساس می‌شود و ادامه پیدا کردن این شرایط ممکن است عواقب جبران‌ناپذیری در سال‌های پساکرونا برای اصناف داشته باشد.
 • نیاز به عبور از تنهایی و از بین رفتن این فاصله، از جمله مواردی است که به شدت در میان مغازه‌داران احساس می‌شود و ادامه پیدا کردن این شرایط ممکن است عواقب جبران‌ناپذیری در سال‌های پساکرونا برای اصناف داشته باشد.
 • اطلاعات آماری از تعداد مغازه‌داران، افزایش نرخ اجاره‌بها، بیکار شدن تعدادی از مستاجران، کاهش میزان درآمد و قدرت خرید مردم در مقایسه زمان قبل و بعد از کرونا گوشه‌ای از تاثیرات منفی کرونا بر اصناف بود، هرچند که بسیاری از آن‌ها برای رهایی از این مشکل به فروش آنلاین روی آوردند اما وضعیت آن‌ها آنطور که باید و شاید مانند قبل رونق نگرفت و همین امر باعث شد به نوعی این افراد با تنهایی در محیط مغازه، وقت بگذرانند. 
 • نیاز به عبور از تنهایی و از بین رفتن این فاصله، از جمله مواردی است که به شدت در میان مغازه‌داران احساس می‌شود و ادامه پیدا کردن این شرایط ممکن است عواقب جبران‌ناپذیری در سال‌های پساکرونا برای اصناف داشته باشد.
 • نیاز به عبور از تنهایی و از بین رفتن این فاصله، از جمله مواردی است که به شدت در میان مغازه‌داران احساس می‌شود و ادامه پیدا کردن این شرایط ممکن است عواقب جبران‌ناپذیری در سال‌های پساکرونا برای اصناف داشته باشد.
 • شیوع کرونا اثرات منفی بسیاری در جامعه داشت از جمله درگذشت تعداد زیادی از هم وطنانمان که می‌توان این موضوع را از لحاظ اجتماعی و اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار داد اما وضعیت مشاغل و اصناف در این میان هر روز سخت و سخت‌تر شد.
ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود