عرضه دلار پشت مرز
یورو معکوس دلار عمل کرد

قیمت متوسط هفتگی دلار آزاد رشد کرد و همراه با آن حجم عرضه هفتگی دلار متشکل روی بیشترین مقدار سال جاری قرار گرفت. این در حالی بود که قیمت متوسط دلار متشکل به صورت جزئی کاهش یافت.

قیمت متوسط هفتگی دلار بازار آزاد نسبت به هفته گذشته رشد کرد و روی 27 هزار و 390 تومان قرار گرفت. بیشترین رقم متوسط هفتگی دلار سه هفته قبل ثبت شده بود که روی 27 هزار و 648 تومان قرار داشت. در نتیجه قیمت دلار با وجود رشد نسبت به هفته گذشته از رکورد سال جاری 258 تومان پایین‌تر بود. قیمت متوسط دلار سنا نیز مانند دلار آزاد در این هفته تغییراتی مثبت را به ثبت رساند. قیمت متوسط دلار سنا با رشد محدود 29 تومانی نسبت به هفته گذشته روی 26 هزار و 771 تومان قرار گرفت. قیمت متوسط دلار متشکل بر خلاف دلار آزاد و سنا حرکت کرد و با افت 5 تومانی نسبت به هفته گذشته روی 26 هزار و 454 تومان ایستاد.

1

قیمت یورو آزاد بر خلاف یورو متشکل و سنا حرکت کرد

در بازار یورو آزاد روند حرکت قیمت عکس دلار بود. قیمت متوسط یورو آزاد در این هفته با افت 43 تومانی نسبت به هفته گذشته روی 32 هزار و 329 تومان قرار گرفت. قیمت یورو سنا با رشد 113 تومانی نسبت به هفته گذشته روی 31 هزار و 595 تومان ایستاد. قیمت یورو متشکل نیز 116 تومان رشد کرد و به 31 هزار و 241 تومان رسید.

2

رکورد عرضه دلار جابجا شد اما عرضه یورو کاهش یافت

عرضه دلار از 42 میلیون و 979 هزار در هفته گذشته به 49 میلیون و 10 هزار در هفته اخیر افزایش یافت و روی بیشترین مقدار سال جاری قرار گرفت. با توجه به محدودیت منابع بانک مرکزی سوال پیش رو این است که این حجم عرضه تا کی می‌تواند ادامه یابد و با کاهش مقدار عرضه واکنش قیمتی دلار چه خواهد بود.

3

عرضه یورو در بازار متشکل بر خلاف دلار کاهش یافت و از 6 میلیون و 552 هزار در هفته گذشته به 5 میلیون و 396 هزار در هفته اخیر رسید.  بیشترین عرضه یورو به هفته نهم سال مربوط می‌شود که در حدود 13 میلیون و 603 هزار ثبت شده بود.

4

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود