نسیم مهر از شمال تا جنوب

گروهی از جوانان در قالب انجمن‌های مردم نهاد و خیریه در شهرستان ساری استان مازندران با جمع‌آوری اقلامی از جمله (لباس، مواد غذایی، مواد بهداشتی، آب، کیف و کفش) به مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان ارسال کردند.
وجود این چنین گروه‌های مردم نهاد و انجمن‌های خیریه باعث محرومیت زدایی و از بین بردن فقر در کشور می‌شود.

با وجود گروه های جهادی و انجمن های خیریه باز هم شاهد محرومیت بسیار در این استان و منطقه هستیم
ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود