افت کانالی قیمت ارز
رشد عجیب تزریق دلار و یورو به بازار

 متوسط هفتگی قیمت دلار به کانال 27 هزار تومان بازگشت. دلار متشکل و سنا نیز به کانال قیمتی پایین‌تر وارد شدند. عرضه هفتگی دلار 73 درصد رشد کرد و چهارمین هفته پرتزریق سال برای دلار رقم خورد.

قیمت دلار آمریکا از ابتدای هفته مسیر نزولی را دنبال کرد و حتی رقم‌هایی زیر 26 هزار تومان را به ثبت رساند، روند قیمتی دلار در روز چهارشنبه صعودی شد. قیمت دلار در روز پنج‌شنبه دوباره قدری پایین آمد و در نهایت در حوالی 27 هزار و 100 تومان قرار گرفت. متوسط هفتگی قیمت دلار در بازار آزاد، متشکل و سامانه سنا نیز در هفته اخیر افت کرد. متوسط هفتگی قیمت دلار آزاد که در هفته گذشته برای اولین بار در سال جاری وارد کانال 28 هزار تومان شده بود، به کانال 27 هزار برگشت و روی 27 هزار و 350 تومان قرار گرفت. قیمت دلار متشکل و سنا نیز از کانال 27 هزار به کانال 26 هزار وارد شدند. قیمتی هفتگی دلار سنا روی 26 هزار و 765 تومان قرار گرفت و متوسط قیمت دلار متشکل روی 26 هزار و 563 تومان ایستاد.

2

قیمت یورو کاهش یافت

همراه با افت قیمت دلار، قیمت هفتگی یورو نیز پایین آمد. قیمت یورو در بازار آزاد به کانال 31 هزار تومان وارد شد و روی 31 هزار و 679 تومان قرار گرفت. قیمت یورو سنا به کانال 30 هزار تومان وارد شد و روی 30 هزار و 811 تومان ایستاد. قیمت یورو متشکل نیز تغییر کانال داد و روی رقم 30 هزار و 553 تومان قرار گرفت.

1

عرضه دلار افزایش یافت

حجم عرضه دلار در هفته اخیر به طور قابل توجهی رشد کرد. عرضه دلار در هفته گذشته روی 25 میلیون و 220 هزار قرار داشت و در این هفته روی 43 میلیون و 687 هزار ایستاد. البته هفته گذشته چند روز تعطیل داشت و یکی از دلایل عرضه پایین در هفته گذشته همین بود. اما گذشته از این، حجم عرضه در هفته اخیر بالا بود. هفته اخیر چهارمین هفته پرتزریق سال برای دلار محسوب می‌شود.

3

افزایش عرضه به بازار دلار محدود نشد. عرضه یورو نیز در هفته اخیر رشد کرد. عرضه یورو در هفته گذشته روی 2 میلیون و 604 هزار قرار داشت. عرضه یورو 130 درصد افزایش یافت و در هفته اخیر روی 5 میلیون و 993 هزار قرار گرفت.

4

 

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود