بگلری از بین ما رفت

 باطن؛ مهدی بگلری، صاحب امتیاز روزنامه هواداران پرسپولیس و هفته نامه عصرارتباط به دیار حق شتافت.

روز گذشته مهدی بگلری، صاحب امتیاز روزنامه هواداران پرسپولیس و هفته نامه عصرارتباط پس از چند روز بستری بودن در بیمارستان جان به جان آفرین تسلیم کرد.

پایگاه خبری، تحلیلی باطن از دست دادن دوست وهمکار عزیزمان را به خانواده وی و جامعه رسانه تسلیت می گوید.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود