اختتامیه مسابقات آتش نشانان

مراسم اختتامیه مسابقات ورزشی و فعالیت بدنی آتش نشان‌های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

 • یکی از شرکت کنندگان مسابقات ورزشی آتش نشانان نیروی هوایی ارتش در حال پوشیدن لباس مخصوص آتش نشانی است
 • چند لباس مخصوص آتش نشانی برای شرکت کننده مسابقات ورزشی آتش نشانان نیروی هوایی ارتش روی زمین قرار گرفته است
 • شرکت کنندگان مسابقه در حال بستن شیلنگ به مخزن ماشین مخصوص حمل آب آتش نشانی هستند
 • شرکت کنندگان بخش هدف زنی با آب در مسابقات ورزشی آتش نشانان نیروی هوای ارتش آماده شروع مسابقه هستند
 • شرکت کنندگان بخش هدف زنی با آب در مسابقات ورزشی آتش نشانان نیروی هوای ارتش آماده شروع مسابقه هستند
 • یکی از شرکت کنندگان مسابقات ورزشی آتش نشانان نیروی هوای ارتش در حال پوشیدن لباس مخصوص آتش نشانی است
 • یکی از شرکت کنندگان مسابقه در حال هدف زنی با آب در مسابقات ورزشی آتش نشانان نیروی هوایی ارتش است
 • یکی از شرکت کنندگان مسابقه در حال هدف زنی با آب در مسابقات ورزشی آتش نشانان نیروی هوایی ارتش است
 • یکی از شرکت کنندگان مسابقه هدف زنی با آب در مسابقات ورزشی آتش نشانان نیروی هوایی ارتش در حال تلاش برای رسیدن به جایگاه مخصوص مسابقه است
 • شرکت کنندگاه بعد از اجرای مسابقه و بخش هدف زنی شیلنگ های خود را روی زمین می گذارند
 • یکی از شرکت کنندگان مسابقه هدف زنی با آب در مسابقات ورزشی آتش نشانان نیروی هوایی ارتش در حال تلاش برای رسیدن به جایگاه مخصوص مسابقه است
 • اختتامیه مسابقات ورزشی آتش نشانان نیروی هوایی ارتش صبح امروز برگزار شد
 • شرکت کنندگان مسابقه در حال بستن شیلنگ به مخزن ماشین مخصوص حمل آب آتش نشانی هستند
 • یکی از شرکنندگان مسابقات ورزشی آتش نشانان نیروی هوایی ارتش در حال گرم کردن خود برای شروع مسابقه است
 • اختتامیه مسابقات ورزشی آتش نشانان نیروی هوایی ارتش صبح روز پنجشنبه چهارم آذر ماه در منطقه دوشان تپه برگزار شد
 • یکی از شرکت کنندگان مسابقه در حال هدف زنی با آب در مسابقات ورزشی آتش نشانان نیروی هوایی ارتش است
 • شرکننده ای در بخش چند مرحله ای از مسابقات ورزشی آتش نشانان نیروی هوایی ارتش در حال حمل شیلنگ آتش نشانی است
 • داور مسابقات ورزشی آتش نشانان نیروی هوایی ارتش بعد از اتمام هر بخش لباس مخصوص آتش نشانان را کنترل می کند
 • شرکننده ای در بخش چند مرحله ای از مسابقات ورزشی آتش نشانان نیروی هوایی ارتش در حال کشیدن لاستیک است
 • شرکت کننده مسابقات ورزشی آتش نشانان نیروی هوایی ارتش برای انجام مسابقه شیلنگ آب ماشین آتش نشانی را بررسی می کند
 • یکی از شرکت کنندگان مسابقات ورزشی آتش نشانان نیروی هوایی ارتش در حال پوشیدن لباس مخصوص آتش نشانی است
 • یکی از شرکت کنندگان مسابقه در حال هدف زنی با آب در مسابقات ورزشی آتش نشانان نیروی هوایی ارتش است
 • چند شرکت کننده بعد از اتمام مسابقات لباس های خود را تعویض می کنند
 • دو شرکت کننده پیش از مسابقه بدن خود را با نرمش، گرم می کنند
 • امیر سید محمد على سید نصرالله معاون اجرائى فرماندهى نیروى هوایی ارتش در اختتامیه مسابقات ورزشی آتش نشانان نیروی هوایی ارتش حضور دارد
 • مسابقات ورزشی آتش نشانان نیروی هوایی ارتش با معرفی برترین های هر بخش صبح روز پنجشنبه چهارم آذرماه به کار خود پایان داد
 • مسابقات ورزشی آتش نشانان نیروی هوایی ارتش با معرفی برترین های هر بخش صبح روز پنجشنبه چهارم آذرماه به کار خود پایان داد

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود