خانواده و کنار هم بودن

خانواده صرفا به معنی حضور فیزیکی کنار هم نیست بلکه باید برای یکدیگر و شنیدن و گفتن وقت بگذاریم. اگر اینگونه نباشد اعضا خانواده حرفهای خود را برای غیر و دیگران خواهند گفت.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود