اعتراض داروسازان در مقابل وزارت بهداشت و درمان:
انجمن داروسازان کشور صلاحیت ندارد

باطن: دارو سازان کشور برای دفاع از آنچه حق و حقوق خود می دانند تجمع کردند، صبح روز گذشته دارو سازان استان تهران با تجمع در مقابل وزارت بهداشت و درمان و داروسازان شهرستان ها در مقابل معاونت غذا و دارو برای احقاق حقوق خود تجمع کردند.

داروسازان کشور که این دومین تجمع شان در سال جاری می باشد خواهان رفع انحصار مجوز تاسیس داروخانه، حذف قانون موروثی بودن پروانه کسب شدند، آنان در این تجمع نسبت به نداشتن صلاحیت انجمن داروسازان کشور، تعرفه های دارو سازی و عدم رسیدگی وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو به خواسته هایشان  اعتراض خود را اعلام داشتند.

این تجمع در پایان با انتشار بیانیه ای پایان یافت.

 

 

 

 

 

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود