داوطلب بهداشتی برای ثبت نام وارد وزارت کشور شد!

به گزارش باطن داوطلبی که سه ماسک بر صورت و دو جفت دستکش بر دوست خود داشت برای ثبت نام وارد وزارت کشور شد.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود