قائم مقام دبیر شورای نگهبان:
تایید صلاحیت ها ضابطه‌مند است

قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفت: حدود ۱۰ پرونده را ۲ بار بررسی و ۲ بار رای گیری کردیم و یک پرونده را سه بار رای گیری کردیم.

سیامک ره‌پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به سؤالات مربوط به چگونگی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان پرداخت. ره پیک افزود: ما هر تصمیمی که ما در شورای نگهبان می‌گیریم باید با حداقل ۷ رأی به تأیید برسد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان افزود: مثلاً اگر به هر دلیلی یکی از اعضاء غایب باشد همچنان معیار تصمیم گیری اکثریت مطلق ۷ رأی باید به یک تصمیم ابراز شود.

ره پیک گفت: این امر در مصوبات مجلس نیز وجود دارد که ما اگر بخواهیم در خصوص مصوبات مجلس نیز در شورا رأی بگیریم و بخواهیم مغایرت بگیریم باید حداقل ۷ رأی وجود داشته باشد.

وی افزود: در بررسی صلاحیت‌ها نیز به همین شکل است و اگر جایی نیاز به تأیید صلاحیت وجود دارد حداقل باید ۷ رأی وجود داشته باشد از ۱۲ رأی تا بتوانیم بگوییم صلاحیت یا احراز صلاحیت صورت گرفته است.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفت: بنابر این ممکن است در مورد خاصی ۷ رأی تأیید صلاحیت داشته باشد و بعضی جا‌ها ممکن است ۸ رأی و بعضی جا‌ها بیشتر نیز باشد.

ره پیک افزود: ما در ادوار شورای نگهبان در جایی که نیاز به رأی گیری است حتی یک مورد هم سابقه نداریم که تأییدی صورت گرفته باشد یا احرازی صورت گرفته باشد از این حد نصاب کمتر باشد چرا که غیرقانونی خواهد شد.

وی گفت: باید توجه بشود که یک ضابطه‌ای برای تصمیم گیری وجود دارد و نباید به گونه‌ای در ذهن بعضی‌ها بیاید که تصمیمات اجماعی یا غیر اجماعی گرفته می‌شود بلکه بدین صورت نیست همه تصمیمات مشخص است صورت جلسه می‌شود و هیچکس نظر برتری ندارد و هر فردی مستقلاً اظهار نظر می‌کند.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان افزود: رأی گیری به صورت مخفی و کتبی انجام می‌شود و حتی اوراقی که در آن رأی گیری می‌شود هیچ اثری از خط کسی یا نوشته کسی که بتوان آن را تشخیص داد که چه کسی به چه کسی رأی داده است نداریم.

ره پیک گفت: باید اینگونه تصور شود که در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها وقتی که پرونده کسی مطرح می‌شود پرونده افراد به صورت انفرادی مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص فرآیند بررسی ادامه داد: ما در بررسی صلاحیت‌های مجلس و به ویژه ریاست جمهوری که اهمیت بیشتری دارد پرونده هر فردی که داوطلب شده و شرایط اولیه ثبت نام را دارد به عنوان فردی است که صلاحیت بررسی پرونده وی در شورا وجود دارد و برای وی پرونده‌ای تشکیل شده از جهات مختلف، استعلامات از دستگاه‌های نظارتی، دستگاه‌های نظارتی مالی، دستگاه‌های نظارتی مالیاتی، گزارش‌های متعددی در پرونده‌ها وجود دارد ضمن اینکه شورای نگهبان هم دارای گروه‌های کارشناسی است و کار می‌کنند که در خصوص سوابق و وضعیت ارزیابی‌هایی که در خصوص سوابق وجود دارد و در نهایت یک پرونده قابل توجهی برای هر فرد مطرح می‌شود.

ره پیک افزود: به عنوان مثال در همین دوره که بررسی صورت گرفت در خصوص یکی از نامزد‌ها حدود چهار ساعت بحث شد.

وی گفت: ما این تعداد ۴۰ نفر را که شرایط ثبت نام را داشتند بر اساس مصوبه شورا به همین شکل پرونده آنان را بررسی کردیم.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان افزود: البته همه پرونده‌ها اینگونه نیست که بررسی آن‌ها چهار ساعت به طول بکشد و این بستگی به سوابق و اهمیت و کیفیت پرونده دارد، ولی تمام این ۴۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفت.

ره پیک گفت: حتی اگر در شورای نگهبان مطرح می‌شد که یکی از اعضای محترم درخواستی دارد که به یک دلیلی حتی پس از رأی گیری نسبت به یک پرونده لازم است که پرونده مجدداً بررسی شود و حتی مجدداً رأی گیری شود این کار انجام شده است.

وی افزود: ما در این دوره حدود ۱۰ پرونده را دوبار بررسی و دو بار رأی گیری کردیم و یک پرونده را سه بار مطرح و سه بار بر روی آن رأی گیری شد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفت: در حدود شرایط و امکانات که کار فوق العاده‌ای نسبت به حالت معمولی انجام می‌شود، این بررسی‌ها صورت می‌گیرد.

ره پیک افزود: خود ما باید به یک اغنایی برسیم چرا که افرادی که رأی می‌دهند باید از نظر وجدانی اغنا شوند و طبیعتاً این کار سختی است و انجام می‌شود.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود