سید حسن خمینی:
اگر می گوییم حکومتی که اقبال عمومی ندارد مشروع نیست، حکم خداست

سید حسن خمینی گفت: وقتی می گوییم اقبال عمومی، نظر جمهور (اکثریت)، شرط مشروعیت نظام است و انتخابات مشروعیت ساز است، از این جهت است که اقبال عمومی از نظر امام جزئی موضوع است.

سید حسن خمینی در مراسم اختتامیه دهمین رویداد طریق جاوید گفت: اگر می گوییم حکومتی که اقبال عمومی را ندارد مشروع نیست، حکم خداست.

وی ادامه داد: وقتی می گوییم اقبال عمومی، نظر جمهور (اکثریت)، شرط مشروعیت نظام است و انتخابات مشروعیت ساز است، از این جهت است که اقبال عمومی از نظر امام جزئی موضوع است.

اهم اظهارات وی را در ادامه به نقل از خبرگزاری ها بخوانید؛

* همان خدایی که گفته اگر فقیه نیستی ولایت نداری، اگر عادل نیستی ولایت نداری، اگر آگاه به زمان نیستی ولایت نداری، این را هم قید گذاشته است.

* خدا می گوید همه (پیامبران) را فرستادیم تا خود مردم اقامه قسط کنند. خودشان اقامه داد کنند.

* جامعه باید خودش همراه باشد، خودش همدل باشد.

* نمی شود برای مردم تصمیم گیری کرد.

*دوستان انصاف داشته باشند. شما حق رای دارید، من هم حق دارم آن کسی که دلم می خواهد را انتخاب کنم. هر کدام که اکثریت را کسب کردیم محل اطاعت است. نمی شود تو برای من منتخب کنی و بگویی به این رای بده!

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود