قاضی زاده هاشمی:
به سمت توسعه «اقتصاد عمومی» پیش خواهیم رفت

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: اقتصاد ما در حال حاضر صد درصد دولتی است و در دولت «سلام» باید به سمت مشارکت عمومی برویم.

 سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری، صبح امروز در برنامه انتخاباتی خود که از شبکه اقتصاد پخش شد، با اشاره به اینکه امروز یک اقتصاد صد درصد دولتی داریم، اظهارکرد: آن چیزی که تحت عنوان تعاونی و بخش خصوصی نام می‌بریم شوخی است. چون اینها پیمانکاران دولت هستند و مجوزها، قیمتها، تامین منابع و اجازه فروش، صادرات، نحوه بکارگیری نیروی انسانی و… همگی دست دولت است.

وی افزود: رهایی از اینها نیازمند یک حرکت گام به گام است؛ یعنی اول باید این تغییرات اتفاق بیفتد تا به آن نقطه برسد. به طور مثال ما از اقتصاد کاملا و صد درصد دولتی باید به سمت مشارکت عمومی برویم.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم تأکید کرد: باید بتوانیم میان دولت و بخش مردمی مشارکت ایجاد کنیم و بعد به سمت بخش خصوصی و تعاونی کردن کارها برویم.

وی با بیان اینکه حاکمیت دولت را در بخش خصوصی و تعاونی حفظ می کنیم، گفت: فعالیت‌های اقتصادی را به اهلش می دهیم و به کسی که اهلیت دارد اعتماد می کنیم؛ حال ممکن است این اهلیت متعلق به فرد باشد یا جمع یا شرکت خصوصی یا تعاونی.

قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: برای اینکه نظام سرمایه داری اتفاق نیفتد، باید به سمت صنف اقتصاد عمومی برویم. در حرکت اول اقتصاد مبتنی بر سازمان های دولتی را به سمت شرکتی بردیم.

وی افزود: اقتصاد عمومی اقتصادی است که آحاد مردم در آن نقش دارند. ممکن است مردم در قالب های مختلف کوچک و یا تعاونی های چند میلیونی، بنگاه تشکیل دهند و منابع مال متعلق به چند میلیون نفر باشد و بعد قوانینی که ایجاد رقابت می کند بازار را تقسیم می کند و این از تک قطبی شدن بازار جلوگیری می کند.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه قوانین ضد انحصار باعث می شود فاصله و شکاف طبقاتی عظیمی که امروز در کشور شاهد هستیم از میان برداشته شود، گفت: ضریب جینی نشان می دهد ما به سمت قطبی شدن جامعه می رویم.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود