باتصویب وزیر علوم؛
دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیات علمی نمونه کشوری ابلاغ شد

قائم مقام وزیرعلوم از بازنگری و ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیات علمی نمونه کشوری خبر داد و گفت: این دستورالعمل به تایید وزیر علوم رسیده است.

عبدالرضا باقری از بازنگری دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه کشوری خبر داد و گفت: دستورالعمل مذکور بر اساس نظرات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورد بازنگری قرار گرفته و به تأیید وزیر علوم رسیده است.

وی ادامه داد: همه ساله طی مراسمی، اعضای هیأت علمی نمونه کشوری با حضور شخصیت‌های علمی و فرهنگی، مورد تجلیل قرار می‌گیرند. از آنجا که مراسم سال گذشته به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا با تأخیر برگزار شد، لذا ارسال نامه برای منتخبان سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ با تأخیر اعلام می‌شود، در عین حال در نظر است حسب نظر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری این اقدام بیش از این به تأخیر نیفتد و در اولین فرصت ممکن صورت پذیرد.

رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم ادامه داد: لذا بدین وسیله آخرین نسخه از دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه کشوری به شماره ۱۵.۴۰۳۱۰ مورخ ۱۴۰۰.۰۳.۰۱ که بر اساس نظرات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورد بازنگری قرار گرفته و به تأیید وزیر علوم رسیده است، به دانشگاه‌ها ابلاغ شد.

وی ادامه داد: دانشگاه‌ها موظف هسند با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور (به ویژه حداقل امتیازهای لازم مندرج در پیوست شماره ۲)، صرفاً کاربرگ های مربوط به پیوست‌های ۱ تا ۳ دستورالعمل را با توجه به کاربرگ راهنمای پیوست برای افراد پیشنهادی تکمیل و به همراه مدارک قید شده در کاربرگ یاد شده، حداکثر تا پایان ماه جاری به این مرکز ارسال کنند. گفتنی است صرفاً پرونده‌هایی که با رعایت موارد فوق و در مهلت مقرر ارسال شوند، ثبت و قابل بررسی می‌باشند.

دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه کشوری

به گزارش مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس این دستورالعمل به منظور تجلیل از اعضای هیئت علمی نمونه کشور، با برپایی مراسم آئین نکوداشت اعضای هیئت علمی نمونه کشوری، نسبت به تکریم شأن و منزلت ایشان اقدام به عمل می‌آورد. این مراسم ترجیحاً در اردیبهشت ماه هر سال به مناسبت سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم برگزار می‌شود.

ماده ۱: انتخاب و معرفی اعضای هیئت علمی نمونه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور که از این پس «مؤسسه» نامیده می‌شوند از میان اعضای هیئت علمی با مراتب مختلف بر اساس این دستورالعمل صورت می‌گیرد.

ماده ۲: عضو هیئت علمی نمونه مؤسسه می‌بایست از میان اعضای هیئت علمی شاغل و تمام وقت با حداقل پنج سال سابقه خدمت در وضعیت رسمی که حداقل امتیازات زیر را از جدول امتیازات عضو هیئت علمی نمونه احراز کرده، پیشنهاد شود.

مرتبه عضو هیئت علمی آموزشی، پژوهشی عضو هیئت علمی پژوهشی
استادی حداقل ۳۰۰ امتیاز حداقل ۲۱۵ امتیاز
دانشیاری حداقل ۲۶۵ امتیاز حداقل ۲۰۰ امتیاز
استادیاری حداقل ۲۴۰ امتیاز حداقل ۱۸۵ امتیاز
مربی حداقل ۲۱۵ امتیاز حداقل ۱۶۵ امتیاز

تبصره ۱: در مورد انتخاب استادیاران و مربیانی که از نظر امتیاز در شرایط برابر قرار دارند، میزان سابقه خدمت آموزشی و پژوهشی و خدمات برجسته ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: امتیازات آموزشی برای اعضای هیئت علمی پژوهشی بر مبنای حداکثر ۳ واحد در هر نیمسال قابل محاسبه است.

ماده ۳: مؤسسه می‌تواند به ازای هر ۱۵۰ عضو هیئت علمی، یک نفر و حداکثر چهار نفر از افراد واجد شرایط را معرفی نماید.

تبصره: برای اعضای هیئت علمی پژوهشی، کسب حداقل ذکر شده در خصوص رعایت ضوابط و مقررات پژوهشی مؤسسه (موضوع بند ۱ جدول شماره ۳-۲ آئین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸) الزامی است.

ماده ۴: مؤسسه هر ساله از بین اعضای هیئت علمی خود افراد واجد شرایط را که بر اساس شاخص‌های تعیین شده، بیشترین امتیازات را دارا می‌باشند، انتخاب و معرفی می‌نماید.

۴- ۱: ترکیب کمیته «انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه» :

۱-۱-۴: رئیس مؤسسه (رئیس کمیته)

۲-۱-۴: معاون آموزشی (دبیر کمیته در مؤسسات آموزشی)

۳-۱-۴: معاون فرهنگی یا عناوین مشابه

۴-۱-۴: معاون پژوهشی (دبیر کمیته در مؤسسات پژوهشی)

۵-۱-۴: رؤسای دانشکده‌ها (پژوهشکده‌ها) ی وابسته به مؤسسه حسب مورد

۶-۱-۴: مدیران گروه‌های آموزشی (پژوهشی) حسب مورد

۷-۱-۴: سه نفر از اعضای هیئت ممیزه ذی‌ربط یا عضو هیئت علمی صاحب‌نظر و با سابقه با انتخاب رئیس مؤسسه

۸-۱-۴: دبیر هیئت ممیزه منطقه یا مدیرکل دفتر نظارت و سنجش دانشگاه، در مؤسسات فاقد هیئت ممیزه

۲-۴: فرم‌های تکمیل شده مربوط به افراد منتخب، پس از تائید کمیته «انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه» برای بررسی نهایی با امضای رئیس کمیته، به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده «۵» ارسال می‌شود.

ماده ۵: مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه به عنوان دبیرخانه کمیسیون «انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می‌نماید.

ماده ۶: مؤسسه می‌بایست بر اساس ضوابط این دستورالعمل، نسبت به معرفی افراد پیشنهادی اقدام نماید. بدین منظور، ضروری است صورت جلسه مربوط (پیوست شماره یک)، به همراه فرم مشخصات افراد ذی نفع (پیوست‌های ۲ و ۳) و مدارک و مستندات مورد درخواست (که همه ساله طی بخشنامه‌ای اعلام می‌شود) در موعد مقرر به دبیرخانه کمیسیون «انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه» ارسال شود.

تبصره ۱: به پیشنهادهایی که بعد از تاریخ تعیین شده ارسال شود و با مدارک و مستندات لازم را به همراه نداشته باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد و رسیدگی به این گونه موارد برای سال بعد نیز منوط به دریافت پیشنهاد مجدد خواهد بود.

تبصره ۲: شرکت مجدد کسانی که انتخاب نمی‌شوند، در سال‌های بعد بلامانع است.

ماده ۷: پرونده‌های رسیده از مؤسسات، در کمیسیون «انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه» مورد بررسی نهایی قرار گرفته و سپس افراد منتخب با رعایت ماده «۹»، این دستورالعمل توسط دبیرخانه کمیسیون برای تأیید نهایی به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد می‌شوند.

ماده ۸: ترکیب اعضای کمیسیون «انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه» موضوع ماده «۵»:

۱-۸: معاون آموزشی وزارت

۲-۸: معاون پژوهش و فناوری وزارت

۳-۸: معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت

۴-۸: رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه (دبیر کمیسیون)

۵-۸: مدیر کل دفتر وزارتی

۶-۸: دو تن از اعضای هیئت ممیزه مرکزی به پیشنهاد دبیر کمیسیون و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۷-۸: دو تن از شخصیت‌های علمی و فرهنگی کشور (ترجیحاً از اساتید نمونه سال‌های قبل) به پیشنهاد دبیر کمیسیون و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

ماده ۹: جلسات کمیته موضوع ماده «۴» و کمیسیون موضوع ماده «۷»، با حضور حداقل ۶ تن از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آنها با ۴ رأی اعضای حاضر قانونی هستند.

تبصره ۱: دعوت از اعضا توسط دبیر انجام می‌پذیرد.

تبصره ۲: تصمیمات کمیسیون انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه، پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قانونی است.

این دستورالعمل در «۹» ماده و «۷» تبصره به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست و جایگزین دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه کشوری به شماره ۱۵/۳۷۶۷۳ مورخ ۲۶ اردیبهشت ۹۶ می‌شود.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود