رشد 14 درصدی ابتلا به کرونا پس از دو ماه +نمودار

در هفته پایانی بهار شمار مبتلایان 14 درصد رشد داشته. این در حالی است که این بیماری در دو هفته اخیر روندی نزولی را در بخش ابتلا به ثبت رسانده بود. آمار ها نشان می دهد چنانچه عنان کرونا از دست خارج شود با امارهای خطرناکی در تابستان روبرو خواهیم شد.

درحالی که روند بیماری کرونا در روزهای اخیر مسیری نزولی را به ثبت رسانده بود اما اینک در هفته پایانی خرداد این متغیرها اندکی افزایش پیدا کرده و در مسیر صعود قرار گرفته است. آیا می تواند این روند ادامه دار باشد یا خیر؟

بررسی آمار کرونا در خردادماه

در روز های ابتدایی سال 1400 روند ابتلای به کرونا رکورد های بی سابقه ای را به ثبت رسانده و سطح آمارهای ابتلاو مرگ ومیر را جابجا کرد. به طوری که در سه ماه گذشته بستری های روزانه همواره بالاتر از هزار نفر و ابتلا بیش از 10 هزار نفر ثبت شده  و متاسفانه شمار فوتی های روزانه کمتر از 100 نفر درج نشده است.

درهمین خصوص بررسی هفتگی آمارها نشان می دهد هرچند برخی متغیرها در هفته های اخیر در مسیر کاهش بوده اما در پایانی ترین هفته بهار شمار مبتلایان بازهم افزایش پیدا کرده است.

کرونا

رشدابتلا پس از دوماه

شمار مبتلایان در هفته پایانی خرداد ماه برابر با 67 هزار و 448 نفر بوده که 14.7 درصد نسبت به هفته قبل افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که در هفته های قبل روند ابتلا در مسیری نزولی قرار گرفته بود.

افزایش مبتلایان به کرونا در این هفته پس از دوماه رقم خورده است در این مدت روند ابتلا در مسیر کاهشی قرار داشت.

افزایش شمار تستها درهفته پایانی بهار

در کنار مبتلایان شمار تستهای روزانه نیز در هفته پایانی بهار روندی رو به رشد را ثبت کرده است. طبق آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و در مان در هفته اخیر تعداد تستهایی که در سراسر کشور از افراد مشکوک به کرونا اخذ شده 881 هزار و 156 مورد بوده که نسبت به این رقم در هفته قبل حدودا 1.05 درصد افزایش پیدا کرده است.

نسبت شمار مبتلایان به تستهای هفتگی نیز روندی صعودی را در این هفته از خود برجای گذاشته است. این نسبت نشان میدهد چه میزان از افراد مراجعه کننده به مراکز کرونایی کشور پاسخ تستشان مثبت بوده و افزایش آن می تواند نشان گر رشد سرعتر این بیماری در کشور باشد.

این رقم تقریبا با 1 واحددرصد افزایش نسبت به هفته قبل به 7.7 درصد رسیده است. افزایش این رقم گویای رشد بیشتر این بیماری در مقایسه با هفته قبل بوده اما هنوز از شدت خطر ثبت شده آن در میانه بهار فاصله قابل توجهی دارد.

در کنار این منغیر ها فوتی های روزانه نیز روندی نزولی به خود گرفته اند

کرونا

روند آمار مرگ ومیر در پایان بهار 1400

در بررسی مرگ و میر تاهفته آخر خرداد چند نکته مهم به چشم می خورد نخست آنکه هرگز درهفته های اخیر  شمار فوتی های روزانه پایین تر از 100 نفر ثبت نشده است.

نکته دیگر آنکه این هفتمین هفته ای است که شمار فوتی های کرونایی کشور روندی نزولی داشته  و اکنون به با 3.4 درصد کاهش به 950 تن رسیده است. نسبت فوت به ابتلا در این تاریخ در محدوده 1.4 درصد قرار داشته که هر چند در مسیر نزولی بوده اما در مقایسه با فروردین همین سال در موقعیتی خطرناک قرار دارد.

درهمین خصوص بیشترین آمار مرگ و میر در هفته دوم اردیبهشت ثبت شد که برابر با 3 هزارو  12 نفر بوده است.

با این حساب می توان گفت اگر چنانچه ساز و کار مدیریت و کنترل رشد بیماری همچنان از شیوع آن جلوگیری به عمل آورد می توان امید وار به روند کاهشی امار ها در هفته های بعدی بود اما اگر این بیماری رها شود هر آن احتمال ثبت شدن آمارهای خطرناک قبلی وجود دارد به خصوص اکنون که آمار ابتلا نیز در وضعیت روبه رشد قرار گرفته است.

کرونا

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود