مقاومت در بازار سکه
مرز حساس طلا و دلار برای قیمت سکه

برخی فعالان باور دارند،شکست محدوده ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در بازار دلار می تواند اطمینان بخش مناسبی به بازیگران سکه باشد. در بازار اونس طلا، حداقل بازیگران سکه نیاز دارند که شاهد برگشت قیمت به بالای مرز هزار و ۸۰۰ دلار باشند.

معامله گران سکه مقاومت زیادی برای حفظ سطح حمایتی ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان انجام داده اند. این اتفاق امیدهای صعودی را در بازار فلز گران بهای داخلی فعال تر کرده است. با این حال، سکه بازان پس از افت شدید یک هفته اخیر حاضر نیستند که به راحتی ریسک کنند و بی محابا در موقعیت خرید قرار بگیرند. آن ها محتاظانه خریدهای خود را بیشتر کردند و در صورتی که فلز گران بهای داخلی بالای محدوده ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی تثبیت شود،‌ با توان بیشتر به خریدهای خود ادامه خواهند داد. در واقع سکه بازان با یک شرط خریدها را بالا خواهند برد، نه اینکه کورکورانه در جاده خرید قرار بگیرند.

سکه حباب

دو نگرانی در بازار سکه

سکه بازان از یک سو از احتمال دوباره نزول طلا نگران هستند و از سوی دیگر، اطمینان ندارند که دلار بالای محدوده ۲۴ هزار تومانی تثبیت شود. سکه بازان در انتهای هفته گذشته به یکباره با سقوط ۱۰۰ دلاری اونس طلا مواجه شدند و این مساله،‌ شوک نزولی قابل توجهی را به بازار وارد کرد. طبیعی است که معامله گران تا افزایش قابل اطمینانی را در بازار طلا و دلار نبینند،‌ با تمام توان خود وارد بازار نشوند.

سکه پشت خطی2

مرزهای حساس طلا و دلار برای سکه بازان

برخی فعالان باور دارند،شکست محدوده ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قیمت دلار در بازار ارز می تواند اطمینان بخش مناسبی به بازیگران سکه باشد. در بازار اونس طلا، حداقل بازیگران سکه نیاز دارند که شاهد برگشت قیمت طلا به بالای مرز هزار و ۸۰۰ دلار باشند. در صورتی که در بازارهای طلا و دلار  در روزهای آتی جریان افزایشی خاصی وارد بازار نشود،قیمت سکه دیگر در برابر از دست دادن حمایت ۱۰ میلیون و ۲۰۰هزار تومانی مقاومت نخواهد کرد و حتی ممکن است به سوی محدوده ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی سرازیر شود.

سکه حباب

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود