مشخص شدن دلایل واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در بررسی‌های کمیسیون عمران

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بررسی های کمیسیون نشان می دهد اتوبوس حامل خبرنگاران دارای مجوز و صورت وضعیت قانونی نبوده و به صورت امانت از شرکت سیمان گرفته شده بود.

اقبال شاکری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بررسی حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در کمیسیون عمران، بیان کرد: اتوبوس با این وضعیت از سه پاسگاه گذشته اما متاسفانه مورد اعمال قانون قرار نگرفته است. خود اتوبوس نیز با اینکه معاینه فنی داشته اما بخشی از مدار الکتریکی آن کار نمی کرده است. متاسفانه به علت سرعت زیاد و عدم کنترل بعد از برخورد با گاردریل و دیواره پل چپ کرده و متاسفانه دو تن از خبرنگاران جان خود را از دست داده و تعداد زیادی مصدوم شدند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان (سپهتن) برای کنترل حمل و نقل عمومی هماهنگ نبوده و کار نمی کرده است. دو ماه از چرخه عمر مفید اتوبوس گذشته بوده و نباید از آن استفاده می شد. از سوی دیگر در این سفر نباید از این اتوبوس استفاده می شد. باتوجه به وضعیت جاده باید از ون یا مینی بوس استفاده می کردند.

شاکری در پایان تصریح کرد: قصور دستگاه های نظارتی کاملا محرز است. اعم از پلیس راه، شرکت های حمل و نقل، اداره راهداری کشور و سازمان محیط زیست و کارخانه ای که این ماشین را به سازمان محیط زیست به امانت داده است. فعلا پروانه راننده لغو شده و دادگاه در حال بررسی است تا سهم قصور هرکدام را مشخص کند.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود