متوسط هفتگی، قیمت یورو سنا وارد کانال 29 هزار تومان شد
افزایش قیمت دلار و یورو در بازار

متوسط هفتگی قیمت دلار و یورو در بازار آزاد، بازار متشکل و سامانه سنا افزایش یافت. رشد متوسط هفتگی قیمت دلار بازار آزاد در حدود 3.6 درصد بود با این وجود حجم عرضه هفتگی دلار متشکل کاهش یافت.

قیمت متوسط هفتگی دلار متشکل در هفته اخیر افزایش یافت. متوسط هفتگی قیمت دلار متشکل از 23 هزار و 325 تومان در هفته گذشته به 24 هزار و 201 تومان در هفته اخیر رسید و وارد کانال 24 هزار تومان شد. نرخ متوسط هفتگی یورو متشکل نیز رشد کرد و از 28 هزار و 179 تومان در هفته گذشته به 28 هزار و 643 تومان در هفته اخیر رسید.

1

کاهش عرضه دلار متشکل

با وجود افزایش متوسط هفتگی قیمت دلار متشکل، حجم عرضه آن در بازار متشکل افت کرد و از 42 میلیون و 730 هزار در هفته گذشته به 33 میلیون و 698 هزار در هفته اخیر رسید. بر خلاف دلار حجم عرضه یورو متشکل افزایش یافت و از 4 میلیون و 671 هزار در هفته گذشته به 4 میلیون و 949 هزار در هفته اخیر رسید.

2

 

افزایش قیمت دلار در سامانه سنا و بازار آزاد

متوسط هفتگی قیمت دلار در بازار آزاد 3.6 درصد نسبت به هفته گذشته رشد کرد و از 24 هزار و 3 تومان در هفته گذشته به 24 هزار و 863 تومان در هفته اخیر رسید. متوسط هفتگی قیمت دلار در سامانه سنا نیز از 23 هزار و 554 تومان در هفته گذشته به 24 هزار و 574 تومان در هفته اخیر افزایش یافت و به کانال 24 هزار تومان وارد شد.

3

 

افزایش قیمت یورو در سامانه سنا و بازار آزاد

متوسط هفتگی قیمت یورو در بازار آزاد از 29 هزار و 4 تومان در هفته گذشته به 29 هزار و 561 تومان در هفته اخیر افزایش یافت. قیمت متوسط هفتگی یورو سنا نیز از 28 هزار و 505 تومان در هفته گذشته به 29 هزار و 122 تومان در هفته اخیر افزایش یافت و به کانال 29 هزار تومان وارد شد.

4

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود