حزب دانشگاه علوم پزشکی زنجان به فکر مقر جدید


باطن: کرونای دلتا و وضعیت قرمز تعداد بسیاری از استان های کشور را درگیر کرده و پروتکل های بهداشتی دوباره باید به سختی اجرا شود در چنین شرایطی حزب دانشگاه علوم پزشکی زنجان بجای کمک به کنترل و جلوگیری از ابتلای بیشتر شهروندان به فکر مقر جدید و اسباب کشی به سازمان نظام پزشکی افتاده است.

در حالی که زنجان نیز مانند دیگر شهرهای ایران در تب کرونا می سوزد، وقت و انرژی آقایان و امکانات دانشگاه بجای کمک به شهروندان و جلوگیری از سرایت و کسترش این ویروس مهلک، صرف تلاش برای رسیدن به مقر جدید می شود!

معاون آموزشی دانشگاه، رئیس هیئت اجرایی، رئیس دانشگاه و دیگر معاونان و مدیرانش به عنوان نامزد در انتخابات نظام پزشکی حضور دارند.

 

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود