سومین رکورد خطرناک ابتلا به کرونا
جهش متغیرهای نگران کننده کرونا در ایران +نمودار

روند رکوردزنی های بیماری کرونا در این روزها ادامه داشته و سه بخش فوتی، ابتلا و بستری را خطرناک تر از قبل کرده است. در این میان وضعیت قرمز این بیماری به اوج خود رسیده و ابتلا به کرونا به سومین رکورد خود در تقویم کرونایی ایران رسید.

روند بیماری کرونا در ایران طی روزهای اخیر افزایشی شده و آمارهای کرونا را در موج پنجم کرونا به سطح پیک چهارم این بیماری رسانده است. دو متغیر نگران کننده کرونایی در کشور یعنی بستری ها و مرگ و میر در حال افزایش بوده و این شاخص ها را به مرتبه خطرناکی رسانده است.

رکورد ابتلا به کرونا در ایران

شمار مبتلایان در روز 28 تیر ماه با 14.7 درصد رشد روزانه به 25 هزار و 441 نفر رسید. بررسی این متغیر در کل تقویم کرونایی کشور نشان می دهد این سومین رکورد در آمارهای روزانه ابتلا به شمار می آید.

بیشترین آمار در روز 25 فروردین ماه سال جاری به ثبت رسیده که معادل با 25 هزارو 582 نفر بوده است.شمار مبتلایان درروز 28 تیر ماه تنها 0.5 درصد از رکورد ثبت شده در فروردین ماه کمتر بوده است.

این جهش در تعداد مبتلایان به کرونا در میزان بستری های روزانه از این بیماری نیز اثر گذار بوده و سطح آمار ها را جابجا کرده است.

کرونا

رکورد بستری های کرونا در 28 تیر ماه

از میان مبتلایان در روز جاری 2 هزار و 740 نفر در بیمارستانها بستری شدند.  مقایسه این آمار با روزهای قبل نشان می دهد ثبت این میزان بستری در 75 روز گذشته بی سابقه بوده است.

این افزایش در بخش بستری های روزانه کرونایی در قسمت بیماران بدحال نیز به چشم می خورد. رشد روزانه این متغیر در این اواخر بیش از 1 درصد بوده و اکنون میزان بیماران بدحال را به حد 4 هزار و 361 تن رسانده است.

افزایش های مداوم در آمارهای بستری و مبتلایان سرانجام سبب شد تا میزان فوتی های کرونایی نیز در کشور از مرز 200 نفر عبور کند.

کرونا

عبور فوتی های روزانه از مرز 200 نفر

میزان مرگ ومیر کرونا در کشور برابر با 213 نفر به ثبت رسید. محاسبه رشد این متغیر با روز قبل خود نشان میدهد شاخص فوتی ها 9.3 درصد رشد داشته است.

به طور کلی بررسی آماری جانباختگان بیماری کرونا در 55 روز اخیر  نشان می دهد در این مدت ثبت این میزان فوتی در یک روز بی سابقه بوده است.

پس از رکوردهای بالای مرگ و میر، تا حدی این متغیر سیاه کرونایی در کشور کنترل شده بود. به این صورت که سطح فوتی ها در بازه 100 تا دویست نفر به ثبت می رسید. اما این نزول آماری در بیماری کرونا دوامی نیاورده و با جهش ابتلا، به رشد فوتی ها منجر شد. از آنجا که همواره مسیر افزایشی در متغیر فوتی ها با تقریبا دو هفته تاخیر در آمار فوتی ها نمود پیدا می کند ممکن است با این سطح از ابتلا و بستری شاهد افزایش بیشتر فوتی ها در کشور باشیم.

کرونا

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود