شورای عالی معادن کشور برگزار شد

در این نشست در مورد برخی پرونده‌های معادن دارای معارض و واگذاری پهنه‌های جدید معدنی برای فعال سازی و اشتغالزایی تصمیات کارشناسی اتخاذ شد.

همچنین فعالان بخش خصوصی نیز به بیان مهمترین نقطه نظرات خود در حوزه‌های مختلف پرداختند و راهکارهای مورد نظر خود را در موارد مطروحه، ارایه دادند.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود