امکان انتخاب رشته تا فردا؛
ظرفیت هزار و ۴۰۰ نفری برای دکتری تخصصی پزشکی/ کاهش ظرفیت پذیرش

برای پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، دندانپزشکی و داروسازی بیش از یک هزار و ۴۰۰ نفر ظرفیت تعیین شده است.

انتخاب رشته آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، دندانپزشکی و داروسازی تا چهارشنبه ۲۰ مردادماه ادامه دارد.

در رشته‌های علوم پایه، بهداشت و تخصصی و داروسازی که به صورت مجموعه می‌باشند، داوطلبان در صورت داشتن کلیه شرایط مربوط از جمله مطابقت مدرک تحصیلی مقطع قبل با مدارک مورد پذیرش در رشته‌های هر مجموعه می‌توانند در مصاحبه رشته‌های آن مجموعه شرکت کنند.

داوطلبان حائز شرایط باید نسبت به انتخاب رشته‌ها و محل‌های مورد نظر به ترتیب اولویت و علاقه اقدام کنند.

پذیرش در دانشگاه‌ها یا مراکز شامل: ارتش، انستیتو پاستور ایران، بقیه الله، دانشگاه آزاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شاهد، سازمان انتقال خون ایران، مرکز قلب شهیدرجایی، مؤسسه سرم سازی رازی از طریق وزارت بهداشت انجام شده ولی سایر شرایط از جمله خدمات و امکانات رفاهی تابع ضوابط و قوانین آن مؤسسه است.

داوطلبان می‌توانند جهت اطلاع بیشتر به آن دانشگاه یا مرکز (و یا سایت مربوطه) مراجعه کنند. وزارت بهداشت هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص شرایط خاص این دانشگاه‌ها یا مؤسسات ندارد.

دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تعهدی در قبال اسکان و تامین خوابگاه ندارند و بر اساس امکانات موجود، خوابگاه در اختیار دانشجو قرار می‌دهند.

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و همچنین مرکز سنجش آموزش پزشکی در مورد ارائه یا عدم ارائه خوابگاه هیچ‌گونه مسئولیتی ندارند.

تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله برای اعضای رسمی سپاه با ارائه مجوز شرکت در آزمون از معاونت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپاه و همچنین سایر نیروهای مسلح شامل اعضای رسمی ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع با ارائه مجوز شرکت در آزمون از رده خدمتی مربوطه و تایید لیست شرکت کنندگان توسط دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله با پرداخت شهریه در قالب قرارداد آموزشی انجام خواهد شد.

رشته‌های مربوط به دانشگاه آزاد تابع قوانین و مقررات دانشگاه مربوطه بوده و داوطلبان جهت کسب اطلاعات باید به آن دانشگاه (یا سایت مربوطه) مراجعه کنند.

تحصیل در دوره‌های شهریه پرداز مستلزم پرداخت شهریه است که مبلغ آن توسط دانشگاه اعلام خواهد شد.

در رشته محل‌هایی که دانشجو به صورت مشترک بین دو دانشگاه پذیرش می‌شود، فرد پذیرفته شده دانشجوی دانشگاه مبداء خواهد بود، لیکن دانشجو باید آمادگی داشته باشد تا تمام یا قسمتی از دوره آموزشی یا پژوهشی خود را بر اساس تفاهمنامه میان دانشگاه‌ها در هر محل که دانشگاه‌ها تعیین می‌کنند، بگذراند.

چنانچه در رشته / محلی به دلیل تعداد کم داوطلبان، حداقل دو نفر دانشجو قابل معرفی نباشد، داوطلب در پذیرش نهایی به سایر اولویت‌های انتخابی خود معرفی خواهد شد. گرایش‌های مختلف در هر رشته توسط گروه‌های آموزشی دانشگاه پذیرنده تعیین می‌شود.

تمامی شاغلین ستاد وزارت بهداشت، دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمان‌های وابسته متقاضی شرکت در آزمون، قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص انتخاب رشته تحصیلی، باید از انطباق کامل رشته مورد نظر با شرایط احراز شغل مورد تصدی فعلی اطمینان حاصل کنند و از طریق سایت مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت مجوز لازم را اخذ کنند.

جدول ظرفیت‌های پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، دندانپزشکی و داروسازی

ظرفیت‌های هر رشته در مجموع ظرفیت عادی و شهریه پرداز در نظر گرفته شده است

رشته ظرفیت رشته ظرفیت
اپیدمیولوژی ۲۱ نفر اعضای مصنوعی ۹ نفر
اخلاق پزشکی ۸ نفر اقتصاد سلامت ۱۵ نفر
ارگونومی ۵ نفر انفورماتیک پزشکی ۱۴ نفر
انگل شناسی پزشکی ۱۷ نفر ایمنی شناسی پزشکی ۲۰ نفر
آمار زیستی ۲۵ نفر آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ۳۴ نفر
آموزش پزشکی ۱۵ نفر آینده پژوهی سلامت ۵ نفر
باکتری شناسی پزشکی ۲۹ نفر بهداشت باروری ۲۴ نفر
بهداشت حرفه‌ای ۱۷ نفر بهداشت محیط ۳۳ نفر
بهداشت و ایمنی مواد غذایی ۱۱ نفر بینایی سنجی ۵ نفر
بیوشیمی بالینی ۳۹ نفر بیولوژی تولید مثل ۱۷ نفر
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها ۶ نفر پرستاری ۶۵ نفر
پزشکی مولکولی ۴۱ نفر تاریخ علوم پزشکی ۴ نفر
تصویربرداری پزشکی (تصویربرداری مولکولی) ۳ نفر تصویربرداری پزشکی (فناوری‌های عصبی) ۷ نفر
خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون ۱۶ نفر روانشناسی بالینی ۱۷ نفر
روانشناسی نظامی ۳ نفر زیست پزشکی سامانه‌ای ۳ نفر
زیست فناوری پزشکی ۴۴ نفر ژنتیک پزشکی ۲۱ نفر
سالمند شناسی ۹ نفر سلامت در بلایا و فوریت‌ها ۲۳ نفر
سلامت و رفاه اجتماعی ۴ نفر سیاست‌های غذا و تغذیه ۳ نفر
سیاستگذاری سلامت ۱۲ نفر شنوایی شناسی ۴ نفر
طب سنتی ایرانی ۷۱ نفر طب سوزنی ۵ نفر
علوم اعصاب ۲۶ نفر علوم بیومدیکال مقایسه‌ای ۳ نفر
علوم تشریحی ۳۴ نفر علوم تغذیه ۲۸ نفر
علوم سلولی کاربردی ۲۱ نفر علوم و صنایع غذایی ۷ نفر
فارماکولوژی ۲۳ نفر فیزیک پزشکی ۱۸ نفر
فیزیوتراپی ۲۵ نفر فیزیولوژی پزشکی ۳۰ نفر
فیزیولوژی ورزش ۲ نفر قارچ شناسی پزشکی ۱۳ نفر
کار درمانی ۶ نفر کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ۸ نفر
گفتار درمانی ۹ نفر مامایی ۹ نفر
مددکاری اجتماعی ۳ نفر مدیریت اطلاعات سلامت ۱۴ نفر
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ۶۱ نفر مشاوره توانبخشی ۵ نفر
مطالعات اعتیاد ۱۵ نفر مهندسی بافت ۳۴ نفر
مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ۱۳ نفر مهندسی پزشکی (رباتیک) ۷ نفر
نانوفناوری پزشکی ۱۸ نفر هوش مصنوعی در علوم پزشکی ۴ نفر
ویروس شناسی پزشکی ۱۴ نفر یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی ۶ نفر
رشته‌های تخصصی دندانپزشکی
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ۱۴ نفر مواد دندانی ۶ نفر
رشته‌های تخصصی داروسازی
اقتصاد و مدیریت دارو ۸ نفر زیست فناوری دارویی ۲۱ نفر
داروسازی بالینی ۳۷ نفر داروسازی سنتی ۳۰ نفر
داروسازی هسته‌ای ۵ نفر زیست مواد دارویی ۸ نفر
سم شناسی ۲۲ نفر شیمی موادخوراکی و آبشناسی پزشکی ۳ نفر
شیمی دارویی ۱۶ نفر فارماسیوتیکس ۲۵ نفر
فارماکوگنوزی ۲۴ نفر کنترل دارو و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی ۱۲ نفر
نانوفناوری دارویی ۱۶ نفر
مجموع ظرفیت یک هزار و ۴۲۷ نفر

ظرفیت مجموع رشته‌ها و دوره‌های دکتری تخصصی برای آزمون سال ۱۴۰۰ تعداد یک هزار و ۴۲۷ نفر است که از این تعداد یک هزار و ۱۱۸ نفر در ظرفیت عادی و ۳۰۹ نفر در ظرفیت شهریه پرداز پذیرفته می‌شوند.

این میزان ظرفیت نسبت به سال گذشته با کاهش حدود ۴۰۰ نفری روبرو شده است.

ظرفیت‌های پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی (Ph.D by Research) برای سال تحصیلی ۱۴۰۰ تعداد ۳۰۷ نفر است که این میزان نسبت به سال گذشته بیش از ۶۳ نفر کاهش داشته است.

مناطق ۱۰ گانه آمایشی کشور برای مصاحبه رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی:

منطقه آمایشی ۱ شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی: بابل، سمنان، شاهرود، گلستان، مازندران، گیلان

منطقه آمایشی ۲ شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی: ارومیه، تبریز

منطقه آمایشی ۳ شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی: کردستان، کرمانشاه، همدان

منطقه آمایشی ۴ شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی: اهواز، لرستان

منطقه آمایشی ۵ شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی: شیراز، هرمزگان، فسا

منطقه آمایشی ۶ شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی: زنجان، قزوین، قم، اراک

منطقه آمایشی ۷ شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی: اصفهان، شهرکرد، کاشان، یزد

منطقه آمایشی ۸ شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی: کرمان، زاهدان

منطقه آمایشی ۹ شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی: بیرجند، سبزوار، مشهد

منطقه آمایشی ۱۰ شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی: ارتش، انستیتو پاستور ایران، ایران، بقیه الله، تهران، شهید بهشتی، علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، جهاد دانشگاهی (رویان)، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شاهد، دانشگاه علوم پزشکی مجازی و سازمان انتقال خون ایران

دانشگاه‌های علوم پزشکی ارومیه، اصفهان، البرز، اراک، ایران، ایلام، بابل، بقیه الله (عج)، بیرجند، تبریز، تربت حیدریه، تهران، جندی شاپور اهواز، رفسنجان، زاهدان، سبزوار، شاهرود، شهرکرد، شهید بهشتی، شهید صدوقی یزد، شیراز، قزوین، کاشان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مازندران، مشهد، نیشابور، هرمزگان، همدان، علوم توانبخشی، سازمان انتقال خون ایران، انستیو پاستور ایران، پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی (مرکز تحقیقات سرطان پستان) مجری دوره دکتری پژوهشی در گروه علوم پزشکی هستند.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود