واکنش سلیمی‌نمین به اقدام نامناسب سفرای انگلستان و روسیه

عباس سلیمی‌نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در یادداشتی درباره انتشار تصویر توهین‌آمیز سفیر روسیه و سفیر انگلستان و شبیه‌سازی حضور سران سه کشور انگلستان، روسیه و آمریکا در ایران در اواخر جنگ جهانی دوم، نوشت: نقل است وقتی در تاریخ اعمال ضد ملی پهلوی دوم مورد انتقاد جدی یکی از شخصیت‌های بزرگ و برجسته دهه سی ایران قرار گرفت، محمدرضا برای انفعال منتقد پیامی بدین مضمون گسیل داشت: «چکمه‌های پدرم را می‌پوشم و به سراغتان می‌آیم.» جواب آمد: «چکمه‌های پدرت برایت بسیار بزرگ است.»

با دیدن تصویری از دیدار سفیر جدید انگلیس در تهران با سفیر روسیه که در آن سعی شده بود یاد خون‌ریزان و آتش‌افروزان تاریخ معاصر و جنگ جهانی دوم زنده شود، یاد آن روایت مشهور تاریخی افتادم؛ لذا به آقای فرستاده مسکو یادآور می‌شوم دست‌کم به سبیل استالین نیز تمسک می‌جستی تا یک عامل سرویس اطلاعاتی لندن به‌سهولت نتواند با تو بازی کند.

فراموش نخواهد شد که در ایام بازسازی شده، قوام به عنوان عامل دست چندم «باکینگهام» با چند طعمه مارکسیستی چگونه صاحب آن سبیل‌ها را فریفت. باید دید مسکو که هر روز با تحریم جدیدی مواجه است چگونه با آن جماعت از مارکسیست‌های دو آتشه سابق که امروز رو به قبله‌گاه سرمایه‌داری دارند مرز‌بندی خواهد کرد؛ به عبارت دیگر درب‌های کرملین بر کدام پاشنه می‌چرخد.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود