سهم 14 درصدی 3 رشته پرطرفدار علوم پزشکی از کنکور 1400

از مجموع ظرفیت پذیرش در گروه علوم تجربی در رشته‌های با آزمون حدود ۱۴ درصد به سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی اختصاص یافته است.

کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ در تیرماه برگزار شد و نتایج اولیه آن در ۱۰ مردادماه منتشر شد.

بر اساس میزان ظرفیتی که از سوی دانشگاه‌های کشور اعلام شده است میزان ظرفیت پذیرش در گروه علوم تجربی ۳۸۴ هزار و ۹۸۸ نفر است که در مجموع رشته‌های با آزمون و بدون آزمون محاسبه شده است.

از میزان ظرفیت اعلامی گروه علوم تجربی در کنکور ۱۴۰۰ ظرفیت رشته‌های با آزمون در دوره‌های روزانه، شبانه، پیام نور، محروم، دانشگاه فرهنگیان (ویژه متقاضیان آزاد)، دانشگاه‌ها و مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی، شهریه پرداز و پردیس خودگردان ۵۹ هزار و ۳۳۶ نفر تعیین شده است.

ظرفیت رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی همواره مورد توجه داوطلبان کنکور بوده است و در سال ۱۴۰۰ نیز مباحثی از جمله لزوم افزایش ظرفیت این سه رشته پرطرفدار مطرح شده است.

ظرفیت اصلی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی کنکور ۱۴۰۰ در دانشگاه‌های علوم پزشکی و واحدهای دانشگاه آزاد در دوره‌های روزانه، شهریه پرداز، سهمیه بومی، آزاد تمام وقت و خودگردان آزاد در دفترچه کنکور سراسری و همچنین اصلاحیه‌های اعلامی آن ۹ هزار و ۷۴۸ نفر است.

از میزان ظرفیت ۹ هزار و ۷۴۸ نفری، تعداد ۶ هزار و ۴۷۴ نفر ظرفیت مربوط به دوره روزانه و ۲ هزار و ۱۷۴ نفر ظرفیت مربوط به دوره شهریه پرداز دانشگاه‌های دولتی است.

همچنین از مجموع ظرفیت اعلامی، یک هزار و ۱۰۰ نفر ظرفیت رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه آزاد اسلامی شامل دوره‌های آزاد تمام وقت و خودگردان آزاد است که از این تعداد ۸۲۰ نفر ظرفیت به دوره آزاد تمام وقت و ۲۸۰ نفر ظرفیت به دوره خودگردان آزاد تعلق دارد.

میزان ظرفیت رشته پزشکی در مجموع دانشگاه‌های علوم پزشکی و واحدهای دانشگاه آزاد در دوره‌های روزانه، شهریه پرداز، سهمیه بومی، آزاد تمام وقت و خودگردان آزاد در کنکور ۱۴۰۰ تعداد ۶ هزار و ۸۵۸ نفر است.

بالاترین ظرفیت پذیرش متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۲۴۰ نفر است.

سهم ۱۴ درصدی سه رشته پرطرفدار علوم پزشکی از کنکور ۱۴۰۰

ظرفیت رشته پزشکی در دوره روزانه دانشگاه‌های علوم پزشکی که به صورت آموزش رایگان است تعداد ۴ هزار و ۵۶۹ نفر است و ظرفیت این رشته در دوره شهریه پرداز دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز یک هزار و ۵۶۰ نفر است.

از مجموع ظرفیت اعلامی، میزان ظرفیت رشته دندانپزشکی در مجموع دانشگاه‌های علوم پزشکی و واحدهای دانشگاه آزاد در دوره‌های روزانه، شهریه پرداز، سهمیه بومی، آزاد تمام وقت و خودگردان آزاد در کنکور ۱۴۰۰ تعداد ۱ هزار و ۵۱۸ نفر است. همچنین در رشته دندانپزشکی نیز ظرفیت دوره روزانه یک هزار و ۴۱ نفر و در دوره شهریه پرداز ۲۷۶ نفر است.

میزان ظرفیت رشته داروسازی در مجموع دانشگاه‌های علوم پزشکی و واحدهای دانشگاه آزاد در دوره‌های روزانه، شهریه پرداز، سهمیه بومی، آزاد تمام وقت و خودگردان آزاد در کنکور ۱۴۰۰ تعداد ۱ هزار و ۳۷۲ نفر است که در این رشته ظرفیت دوره‌های روزانه و شهریه پرداز دانشگاه‌های علوم پزشکی به ترتیب ۸۶۴ نفر در روزانه و ۳۳۸ نفر در شهریه پرداز است.

به این ترتیب تقریباً از ظرفیت ۵۹ هزار و ۳۳۶ نفری پذیرش در گروه علوم تجربی در رشته‌های با آزمون حدود ۱۴ درصد به سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی اختصاص یافته است.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود