تکذیب خروج خانواده احمد شاه مسعود از افغانستان

 فرزند شاه مسعود گفت : در پنجشیر مقاومت می کنیم.

 M3vn0cM8ybjb

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود