حسینی :
دولت روحانی فقط اوراق فروخت

مشاور کمیسیون برنامه وبودجه در مورد عملکرد ۵ ماهه بودجه ۱۴۰۰ گفت: دولت تدبیر در ۵ ماه اخیردرآمدهای ناشی از فروش اوراق را ۱۲۲ درصد محقق کرد.

محمد حسینی نماینده ادوار مجلس و مشاور کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص گزارش عملکرد پنج ماهه بودجه سال ۱۴۰۰ که از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارسال شده است، گفت: این گزارش نشان داد عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ در پنج ماهه اول فاصله زیادی با انتظارات درآمدی و هزینه‌ای مصوب دارد.

وی ادامه داد: بودجه کل کشور ۲,۲۵۳ میلیارد تومان است که در ۵ ماهه اول امسال باید ۴۸۶ هزار میلیارد تومان آن محقق می‌شد اما از این مقدار تنها ۲۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد بودجه ۱۴۰۰ محقق شده است. به عبارت دیگر، ۴۶ درصد درآمد بودجه‌ی ۵ ماهه و ۱۸ درصد درآمد کل بودجه محقق شده است.

نماینده ادوار مجلس در خصوص جزئیات درآمدهای بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای کل بودجه، ۷۰۲ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی و گمرکی پیش‌بینی شده بود که نسبت به ۱۳۹ روز، ۷۴ درصد و نسبت به کل سال ۲۸ درصد درآمدهای مالیاتی و گمرکی بودجه وصول شده است.

حسینی افزود: کل درآمدهای وصولی از فروش نفت ۳۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در پنج ماهه اول باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان وصول می‌شد اما تا امروز تنها ۲۳ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل به دست آمده است. به عبارت دیگر، ۸ درصد درآمد پنج ماهه اول و ۳ درصد درآمد کل سال از این محل وصول شده است.

وی گفت: از ۴۳۷ هزار میلیارد تومان درآمدی که در بودجه ۱۴۰۰ از محل فروش اوراق پیش‌بینی شده بود، در پنج ماهه اول ۱۶۲ هزار میلیارد تومان باید وصول می‌شد که از این مقدار تا الان ۸۵ هزار میلیارد تومان وصول شده است بنابراین ۵۳ درصد درآمد پنج ماهه و ۲۰ درصد درآمد کل بودجه از این محل وصول شده است.

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: این عملکرد نشان می‌دهد با توجه به میزان درآمدهای مالیاتی و گمرکی تا پایان سال حدود ۸۵ درصد درآمدها وصول می‌شود اما در سه بخش امکان کسری درآمد وصولی نسبت به پیش‌بینی وجود دارد.

حسینی در توضیح این مطلب گفت: قرار بود دولت حقوق گمرکی کالاهای وارداتی را بر اساس نرخ روز دریافت کند اما تا امروز بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده که این اقدام موجب کاهش درآمدهای گمرکی شده است.

وی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی گفت: مهمترین بخش درآمدی بودجه فروش نفت است. با توجه به کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، دولت باید لایحه متمم بودجه را ارائه دهد و محل جدید تأمین این درآمد را تعیین کند چون کسری قابل ملاحظه‌ای در این بخش خواهیم داشت.

نماینده ادوار مجلس اظهار داشت: در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اموال دولت و سهام شرکت‌های دولتی برای هزینه‌های ضروری پیش‌بینی شد؛ عملاً دولت در اجرای این بخش از بودجه اقدامی نکرده است.

حسینی تأکید کرد: فروش اوراق و اسناد خزانه تنها محل درآمدی است که دولت در پنج ماهه اول به خوبی آن را محقق کرده است. تقریباً در این بخش دولت ۱۲۲ درصد درآمد پیش‌بینی شده را در پنج ماهه اول محقق کرده است.

وی گفت: در پنج ماهه اول باید ۴۸۶ هزار میلیارد تومان منابع مصرف می‌شد که ۲۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است. در صورتی که دولت ۲۲۵ هزار میلیارد تومان در پنج ماهه اول درآمد داشته بنابراین فاصله ۵۴ هزار میلیارد تومانی بین درآمدها و هزینه‌ها وجود دارد که از محل تنخواه‌گردان خزانه تأمین شده است.

نماینده ادوار مجلس تأکید کرد: دولت آینده نه تنها باید کسری‌های بودجه را وصول کند بلکه باید ۵۴ هزار میلیارد تومان نیز به خزانه بازگرداند. علاوه بر این، هزینه‌های پرسنلی و ضروری که در طی سال پرداخت نشده، در آخر سال تجمیع می‌شود و دولت سیزدهم ناچار به پرداخت آن است.

حسینی ادامه داد: باید دولت به صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کرد که تنها ۳۱ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده و باید تا پایان سال بدهی خود را به این صندوق‌ها بپردازد.

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت، گفت: دولت آینده باید به دنبال راهکارهای جدیدی برای ایجاد درآمد باشد. راهکار کوتاه مدت این است که درآمدهای جدیدی جایگزین درآمدهایی شود که قابل وصول نیست.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود