روند بی سابقه در بازار ارز
قیمت های دلار و یورو در هفته نیمه تعطیل

متوسط هفتگی قیمت یورو متشکل در هفته اخیر از هفته هشتم سال حدود 17 درصد بالاتر بود. متوسط هفتگی قیمت یورو آزاد به کانال 31 هزار و یورو سنا و متشکل به کانال 30 هزار تومان وارد شد.

 هفته اخیر تنها دو روز کاری داشت و بازار متشکل به دلیل کرونا از روز دوشنبه تعطیل بود.

متوسط قیمت دلار متشکل در این دو روز کاری روی 25 هزار و 698 تومان قرار گرفت. این رقم از مقدار متوسط هفته گذشته حدود 2 درصد بالاتر بود و از هفته دوم سال جاری سابقه نداشت.

قیمت متوسط هفتگی دلار متشکل در 5 هفته اخیر مسیر صعودی را دنبال کرده است. کمترین مقدار متوسط هفتگی قیمت دلار متشکل در هفته هشتم سال مشاهده شد که 21 هزار و 11 تومان بود، قیمت متوسط هفته اخیر از این رقم حدود 4.7 درصد بالاتر بود.

1

متوسط هفتگی قیمت یورو متشکل در کانال 30 هزار

متوسط هفتگی قیمت یورو متشکل نسبت به هفته گذشته حدود 2 درصد رشد کرد، به کانال 30 هزار تومان وارد شد و روی 30 هزار و 113 تومان قرار گرفت. این رقم از هفته دوم سال سابقه نداشت. مانند دلار در هفته هشتم سال متوسط قیمت یورو روی کمترین مقدار سال جاری بود. متوسط قیمت یورو متشکل در هفته هشتم سال 25 هزار و 663 تومان بود و متوسط قیمت یورو در هفته اخیر از این رقم حدود 17 درصد بالاتر بود.

2

عرضه دلار به دلیل تعطیلات افت کرد

همراه با افزایش قیمت دلار در هفته گذشته حجم عرضه این ارز در بازار متشکل در سطوح بالایی قرار گرفت. مقدار عرضه روزانه از بعد از اینکه قیمت دلار از مرز حساس 25 هزار و 800 تومان عبور کرد، بالای متوسط قرار داشت. در دو روز کاری هفته اخیر نیز حجم عرضه بالای متوسط قرار داشت، با این وجود چون بازار متشکل از روز دوشنبه تعطیل بود مقدار عرضه هفته اخیر به طور معناداری نسبت به هفته گذشته افت کرد و روی 15 میلیون و 624 هزار قرار گرفت.

3

متوسط عرضه روزانه یورو از هفته دوم سال تا به حال 993 هزار به دست می‌آید. مقدار عرضه یورو در هفته دو روزه اخیر 2 میلیون و 123 هزار بود. عرضه یورو نسبت به هفته گذشته کاهش یافت، اما متوسط روزانه عرضه در هفته اخیر بالای متوسط قرار داشت.

4

متوسط هفتگی قیمت دلار در کانال 26 هزار تومان

مقدار متوسط هفتگی قیمت دلار بازار آزاد نسبت به هفته گذشته رشد کرد و به کانال 26 هزار تومان وارد شد. این امر از هفته چهارم سال جاری سابقه نداشت. متوسط قیمت دلار در هفته اخیر 26 هزار و 620 تومان بود. متوسط قیمت دلار در سامانه سنا نیز تغییراتی مثبت نسبت به هفته گذشته را به ثبت رساند. متوسط قیمت دلار سنا در هفته اخیر 25 هزار و 963 تومان بود. دلار سنا پشت مرز 26 هزار تومان متوقف شد و باید دید در هفته آینده  به کانال 26 هزار تومان وارد می شود یا خیر!

5

افزایش قیمت یورو آزاد و سنا

متوسط هفتگی قیمت یورو بازار آزاد نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و به کانال 31 هزار تومان وارد شد. متوسط قیمت یورو در هفته اخیر 31 هزار و 126 تومان بود. متوسط هفتگی قیمت یورو سنا نیز تغییر کانال داد. متوسط هفتگی قیمت یورو سنا به کانال 30 هزار تومان وارد شد و روی 30 هزار و 500 تومان قرار گرفت. متوسط قیمت یورو آزاد و سنا در هفته اخیر از هفته چهارم سال بی‌سابقه بود.

6

 

 

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود