امیرعبداللهیان پیش از سفر به عراق:
دعوت از سوریه برای شرکت در اجلاس بغداد لازم بود

وزیر امور خارجه با بیان اینکه ابتکار عمل منطقه‌ای عراق باید با مشارکت منطقه باشد، گفت: لازم بود از سوریه نیز بعنوان همسایه مهم عراق در این اجلاس دعوت بعمل می‌آمد.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان پیش از سفر به بغداد اظهار داشت: ما از هرگونه ابتکار عمل منطقه‌ای مقامات جمهوری عراق که با مشارکت منطقه باشد استقبال می‌کنیم.

وزیر امور خارجه افزود: ما معتقدیم لازم بود از سوریه نیز بعنوان همسایه مهم عراق در این اجلاس دعوت بعمل می‌آمد.

امیرعبداللهیان گفت: در خصوص امنیت و توسعه پایدار منطقه با رهبری سوریه در تماس و مشورت هستیم و در مورد اجلاس بغداد و تاکید بر نقش مهم کشورهای منطقه در هرگونه ابتکار منطقه‌ای با دمشق مشورت مسقیم خواهیم داشت.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود