رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای ششم انتخاب شد

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای ششم تهران اعلام کرد: نخستین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی در تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۰ با شرکت چهار عضو این کمیسیون، نرگس معدنی پور زهرا شمس احسان، سید احمد علوی و بنده تشکیل شد.

وی افزود: بر اساس تصمیمات و رای گیری صورت پذیرفته نرگس معدنی پور به عنوان رئیس کمیسیون، علیرضا نادعلی به عنوان نائب رئیس و زهرا شمس احسان به عنوان مخبر کمیسیون انتخاب شد.

این عضو شورای شهر تهران گفت: همچنین، رئیس کمیته اجتماعی، زهرا شمس احسان، رئیس کمیته مشارکت های مردمی، سید احمد علوی و رئیس کمیته فرهنگی، علیرضا نادعلی ورئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی سید احمد علوی و رئیس کمیته ورزشی زهرا شمس احسان انتخاب شد.

وی بیان داشت: رئیس کمیته هنری، علیرضا نادعلی، رئیس کمیته شهر دوست‌دار کودک زهرا شمس احسان، رئیس کمیته دینی علیرضا نادعلی انتخاب شد.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود