تقویت زیرساخت‌ها؛ راه حل کاهش آسیب‌های اجتماعی شهرک‌های اقماری

یایی در افزایش آسیب های اجتماعی در شهرک های اقماری اطراف پایتخت گفت: تقویت زیرساخت های شهری و آموزش راه حل کاهش آسیب های اجتماعی در این شهرک هاست.

محمدرضا محبوب فر، جامعه شناس و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص تأثیر موقعیت جغرافیایی شهرک‌های اقماری مانند پردیس و پرند در اطراف تهران بر افزایش آسیب‌های اجتماعی گفت: در حال حاضر متأسفانه به دلیل اینکه در این دو منطقه از تهران زیرساخت‌های مدیریت بحران و زیر ساخت‌های مدیریت شهری وجود ندارد مشکلات بسیاری که ما از آنها تحت عنوان آسیب‌های اجتماعی یاد می‌کنیم بروز می‌کنند.

این جامعه شناس افزود: در حال حاضر به دلیل ساخت و سازهای نامناسب و عدم مدیریت حتی مساکن مهر را نیز به عنوان حاشیه نشینی رسمی می‌شناسیم.

وی با اشاره به اینکه موقعیت جغرافیایی در بحث آسیب‌های اجتماعی تأثیر بسیار زیادی دارد عنوان کرد: نمی‌توان تأثیر موقعیت جغرافیایی را در بروز آسیب‌های اجتماعی نادیده گرفت برای مثال در این دو شهرک جمعیت ساکن از تهران و سایر استان‌های کشور هستند بنابراین تفاوت در فرهنگ و سبک زندگی افرادی که از گوشه و کنار ایران در یک شهرک در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند سبب بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

محبوب فر اظهار کرد: بافت جمعیتی در شهرک‌های اقماری شهرهای بزرگ به خصوص پایتخت سبب می‌شود که این شهرک‌ها با آسیب‌های اجتماعی متفاوتی از جمله خرید و فروش مواد مخدر، فحشاء، دزدی و سایر موارد مواجه باشند.

این جامعه شناس خاطرنشان کرد: شرایط اقلیمی، نرخ هزینه‌های زندگی و افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ به خصوص در پایتخت سبب افزایش حاشیه نشینی و به طبع آن بروز آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.

این جامعه شناس و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: در خصوص این دو شهرک اقماری باید گفت نوع بافت جمعیتی به دلیل تجانس فرهنگی موجود سبب بروز آسیب‌های اجتماعی در این شهرک‌ها می‌شود.

محبوب فر در خصوص راه حل فائق آمدن بر مشکلات و آسیب‌های اجتماعی موجود در این دو شهرک اظهار کرد: راه حل ما تقویت مناطق حاشیه نشین است؛ به این صورت که مناطق حاشیه نشین باید از لحاظ آموزش‌های شهروندی، زیر ساخت‌های اقتصادی، معیشتی و محیط زیستی تقویت شوند تا بتوانیم مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در این شهرک‌ها را کاهش دهیم.

وی در آخر تاکید کرد: البته پرداختن به مسائل آموزشی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی موجود در این شهرک‌ها کافی نیست و همزمان با آموزش باید اقدامات تقویتی نیز صورت گیرد؛ برای مثال یکی از مسائل مهمی که باید به آن پرداخت رفع محرومیت و فقر؛ توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی است و در آخر پرداختن به مسائل زیرساخت‌های شهری و امنیتی است که سبب کاهش آسیب‌های اجتماعی در این شهرک‌ها خواهد شد.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود