افزایش 99 درصدی خروج نقدینگی
بورس نیم پله بالا آمد

بورس در هفته اخیر از نیمه کانال 1.4 میلیونی بالاتر آمد و به فاصله 12 هزار واحدی کانال یک میلیون و 500 هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس پایتخت در حالی که در اولین روز هفته بیشترین رشد سال جاری را ثبت کرد تا پایان هفته به صعود ادامه داد و در پایان هفته نسبت به آخرین روز کاری هفته قبل 51 هزار واحد بالا‌تر ایستاد تا نیم پله بالا آمده باشد.

بورس

بازدهی هفته

شاخص کل در آخرین روز کاری هفته 3 هزار و 640 واحد صعود کرد و به رقم یک میلیون و 488 هزار واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل 51 هزار و 306 واحد بالاتر ایستاد تا بازدهی هفته شاخص بورس مثبت 3.6 درصد شود که مشابه رشد هفته پیشین است. به عبارت دیگر شاخص کل بورس شتاب خود را حفظ کرد و رکورد 8 روز صعودی پیاپی را به ثبت رساند.

روند شاخص کل هم‌وزن

در هفته اخیر شاخص کل هم‌وزن نیز صعود کرد و در پایان هفته نسبت به هفته پیشین 6 هزار و 489 واحد بالا‌تر ایستاد و به رقم 427 هزار و 283 واحد رسید و بازدهی مثبت 1.5 درصدی را ثبت کرد که نسبت به رشد 1.3 درصدی هفته پیشین افزایش داشته است.

بورس

کاهش میانگین هفتگی ارزش معاملات

در هفته اخیر، کمترین رقم ارزش معاملات کل در روز یکشنبه بود که ارزشی معادل 15 هزار و 282 میلیارد تومان داشت و بالاترین رقم هفته روز دوشنبه محقق شد که به رقم 44 هزار و 73 میلیارد تومان بالغ شد. میانگین ارزش معاملات کل هفته 25 هزار و 4 تومان بود که نسبت به رقم 26 هزار و 713 میلیاردی هفته پیشین، افت 6 درصدی داشته است.

رشد میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد

در این هفته، میانگین ارزش معاملات خرد بورس 7 هزار و 191 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 6 هزار و 329 میلیاردی هفته پیشین، رشد 13.6 درصدی داشته است. پایین‌ترین رقم ارزش معاملات خرد به روز دو‌شنبه برمی‌گردد که 6 هزار و 178 میلیارد تومان بود و بالاترین رقم هفته در روز شنبه ثبت شد که 8 هزار و 134 میلیارد تومان بود.

نزول 66 درصدی میانگین ارزش صف‌های فروش

میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر 96 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ پیشین 439 میلیارد تومان کمتر بود و نزول 82 درصدی داشته است. بالاترین رقم هفته 125 میلیارد تومان بود که در روز ‌یکشنبه ثبت شد و پایین‌ترین رقم به روز ‌‌‌‌شنبه برمی‌گردد که 68 میلیارد تومان بود.

افزایش 21 درصدی میانگین هفتگی ارزش صف‌های خرید

میانگین ارزش صف‌های خرید در هفته اخیر 410 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته 72 میلیارد تومان بیشتر بود. در این هفته، میانگین ارزش صف‌های خرید 21 درصد افزایش یافته است. بالاترین رقم هفته 650 میلیارد تومان بود که در روز شنبه ثبت شد و پایین‌ترین رقم به روز دوشنبه برمی‌گردد که 283 میلیارد تومان بود.

افزایش 99 درصدی خروج پول حقیقی

در پایان هفته اخیر رکورد خروج پول حقیقی برای 3 روز متوالی ثبت شد. در مجموع کل هفته 940 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین هفته خروج پول حقیقی 235 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین رشد 99 درصدی داشته است.

 

 

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود