از ابتدای سال 1400
تهران فقط دو روز هوای پاک داشته است

تهران از ابتدای سال 2 روز هوای پاک،165 روز هوای قابل قبول، 37 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و یک روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 95 قرار گرفته و هوای تهراندر مرز آلودگی هوا قرار دارد.

 همچنین شاخص کیفیت هوا طی 24 ساعت گذشته به‌طور میانگین برروی عدد 82 قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال 2 روز هوای پاک،165  روز هوای قابل قبول، 37 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و یک روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، پایتخت 15 روز هوای پاک، 147 روز هوای قابل قبول، 41 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و 2 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

همچنین بیشترین دمای هوای پایتخت برای روز جاری 21 و کمترین دما 14 درجه سانتی‌گراد پیش بینی شده است.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود