ماموریت قالیباف به کمیسیون برنامه و بودجه

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیون های فرعی ظرف سه ماه فرصت دارند تا گزارش نهایی خود را در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) مجلس بعد از ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کشور از سوی رئیس دیوان محاسبات بیان کرد: بنده از آقای بذرپاش و همه کارشناسان و مدیران استانی دیوان محاسبات برای ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ قدردانی می کنم. براساس ماده ۲۱۹ آیین نامه این گزارش به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان یک کمیسیون اصلی ارسال می شود و ظرف سه ماه فرصت دارند تا آن را بررسی کرده و گزارش نهایی را در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت کنند.

وی در ادامه اظهار کرد: کمیسیون های فرعی نیز در بخش های مرتبط این گزارش را بررسی کرده و آنها نیز یک ماه فرصت خواهند داشت. در نهایت ظرف سه ماه آینده گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیون های فرعی در خصوص گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ در صحن ارائه خواهد شد.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود