تأکید امیرعبداللهیان بر تدوین قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور و حل مشکل دوتابعیتی‌ها

در پی تعیین حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه به عنوان جانشین رئیس شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور از سوی رئیس جمهور، اولین نشست هماهنگی دبیران کارگروه‌های تخصصی با حضور معاونان ذیربط وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مدیریت حوزه‌های علمیه به ریاست حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه تشکیل شد.

در آغاز، سیدکاظم سجادی، معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ضمن تشریح رویکرد جدید در مدیریت مسائل ایرانیان، از در اولویت قرار گرفتن موضوعاتی همچون تسهیل رفت و آمد ایرانیان به داخل کشور، بهره گیری از ظرفیت های ایرانیان مقیم خارج از کشور در سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کشور و حفظ هویت ایرانی و پاسداشت زبان فارسی خبر داد.

در ادامه هر یک از دبیران کارگروه‌های تخصصی به بیان نظرات و دیدگاه های خود به منظور توسعه فعالیت ها و نیازمندی های امروز ایرانیان خارج از کشور پرداختند.

سپس وزیر امور خارجه و جانشین رئیس شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، ضمن تشریح آسیب شناسی صورت پذیرفته در این حوزه، بر ضرورت حمایت همه جانبه از ایرانیان مقیم خارج از کشور، ارتباط مستمر با معتمدین آنها به منظور خدمات رسانی به هنگام و مشارکت دادن آنها در تشریح مسائل و چالش‌های پیش رو، برای حل و فصل آن تأکید کرد.

امیرعبداللهیان ضمن اولویت بخشیدن به گسترش زبان فارسی برای نسل‌های جوان ایرانی مقیم خارج از کشور، توسعه حمایت‌های قضایی، حل مشکل مشمولین غایب ایرانی، به دبیران و اعضای کارگروه های تخصصی شورای عالی توصیه کرد ضمن مشاهده ملموس مسائل و مشکلات ایرانیان، راهکارهای واقعی حل مسائل را ارائه کنند تا پس از طی فرآیندهای قانونی و اخذ مصوبات مورد نیاز از مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران گام های مناسبی برای حل مشکلات برداشته شود.

وی افزود: ضرورت تدوین قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور و حل مشکل دوتابعیتی‌ها از جمله مسائلی است که بایستی یک بار برای همیشه آن را با لحاظ نظرات تمامی دستگاه‌های مسئول به سرانجام مناسبی رساند.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود