سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران اعلام کرد؛
کاهش قیمت مرکبات در میادین میوه و تره بار

بنابر نرخ نامه جدید سازمان میادین میوه و تره بار، قیمت برخی مرکبات و میوه های فصل زمستان کاهش یافته است.

 در شرایطی که نوبرانه‌هایی همچون خربزه، ملون و طالبی وارد بازار شده است، انواع مرکبات همچون پرتقال تامسون شمال، پرتقال تو سُرخ، گریپ فُروت، لیمو تُرش، لیمو شیرین و نارنج، قیمت سیب زرد و کیوی نیز کاهش یافته است.

تازه‌ترین نرخ انواع میوه در میادین میوه و تره بار تهران به شرح زیر اعلام شده است.

۱. پرتقال تامسون شمال با ۲,۸۰۰ تومان کاهش؛ هر کیلوگرم ۸,۷۰۰ تومان

۲. پرتقال تو سُرخ با ۴۰۰ تومان کاهش؛ هر کیلوگرم ۱۲,۹۰۰ تومان

۳. سیب زرد با ۶۰۰ تومان کاهش؛ هر کیلوگرم ۱۰,۹۰۰ تومان

۴. سیب قرمز هر کیلوگرم ۸,۹۰۰ تومان

۵. کیوی با ۴۰۰ تومان کاهش؛ هر کیلوگرم ۱۴,۵۰۰ تومان

۶. لیمو تُرش با ۳۰۰ تومان کاهش؛ هر کیلوگرم ۱۶,۲۰۰ تومان

۷. لیموشیرین با ۴۰۰ تومان کاهش؛ هر کیلوگرم ۱۲,۵۰۰ تومان

۸. نارنج با ۱,۹۰۰ تومان کاهش؛ هر کیلوگرم ۴ هزار تومان

۹. خربزه و ملون هر کیلوگرم ۹,۵۰۰ تومان

۱۰. طالبی هر کیلوگرم ۹ هزار تومان

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود