یک اتاق فکر قوی؛ نیاز جدی سازمان ورزش شهرداری تهران

در سازمان های ورزشی به خصوص سازمان ورزش شهرداری تهران، اهدافی همچون افزایش نقش ورزش شهروندی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان تهرانی، توسعه مبتنی بر دانایی و ارتقاء استانداردها در ورزش شهروندی، ارتقای نقش و جایگاه سازمان ورزش شهرداری تهران در مجامع بین المللی ورزش همگانی، افزایش مشارکت مردم در ورزش و همچنین نهادهای ورزشی که رابطۀ مستقیمی با فعالیت های ورزشی اقشار مختلف شهر تهران دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
در نظر داشته باشیم سازمان ورزش شهرداری تهران، بزرگترین سازمان و متولی امر ورزش همگانی و شهروندی محسوب می شود، لذا با آگاهی از رسالت ها و اهداف سازمان، باید به طور کارآمد در پیاده سازی این اهداف گام برداشته شود و همراه با کسب دانش و آگاهی نسبت به محیط بیرونی سازمان، زمینۀ پیشرفت و بهبود عملکرد سازمان را فراهم نمود.
تحقق این مهم در گرو داشتن یک اتاق فکر قوی و متشکل از کارشناسان و صاحب نظرانی است که بتوانند سازمان ورزش شهرداری تهران را در رسیدن به اهداف خود و تحقق ماموریت هایش یاری برساند. سازمان هایی همچون سازمان ورزش شهرداری که مستقیم به مردم خدمات رسانی می کنند، باید به طور مستمر با تغییرات محیط جامعه و اجتماع هماهنگ باشند و درصورت پیشرفت فناوری ها و متعاقب آن، کاهش فعالیت های بدنی از سوی مردم، باید به موقع راهبردی را برای گسترش ورزش در بین جامعه اتخاذ کرده و از مشکلاتی مانند گسترش انواع بیماری ها مثل چاقی، دیابت و … جلوگیری کنند.
در سازمان های ورزشی که با اقشار مختلف سروکار دارند و نیازهای آنها متغیر است؛ باید فضایی را برای پذیرش تغییر و ایده های جدید ایجاد کرد و با دید جدیدی به سازمان خود نگاه شود. تجربه این سال ها نشان داده در سازمان ورزش شهرداری تهران، سیاست ها و مقررات روشنی در خصوص اولویت های کلیدی وجود دارد؛ اولویت هایی همچون ارتقاء سطح فعالیت های بدنی در بین مردم، کاهش استرس های روزانۀ شغلی به وسیلۀ ورزش و تشویق همۀ مردم جهت گرایش به ورزش، لذا در راستای توجه به همۀ اولویت های ذکرشده، باید اطلاعات مؤثر را بروزرسانی کرد و در اختیار کارکنان قرارداد تا آنها به واسطۀ همین اطلاعات از نیازهای جامعه آگاهی پیدا کرده و در امر ارائه خدمات موفق تر عمل کنند. بنابراین کسب اطلاعات دقیق، به روز، مناسب و مستند از نیازهای مردم، از ضروریات است تا بتوان با آگاهی بیشتری، خدمات ورزشی مناسب و درخور مردم ارائه داد.
در این مسیر، شفاف بودن مناسبات کاری در این مجموعه که اجرای برنامه ها و تصمیم گیریی های آن با بخش قابل توجهی ازشهروندان در ارتباط است، باعث می شود تا سازمان ورزش به عنوان یک سازمان شفاف شناخته شده و از این ناحیه، انتقادی به عملکرد مدیریت شهری تهران وارد نباشد، چرا که مدیریت شهری تهران خود با چندین چالش روبروست و برخی از شهروندان از نحوه خدمات رسانی اماکن ورزشی شهرداری تهران رضایت ندارند و حتی در بسیاری از محله های جنوبی شهر تهران هزینه استفاده اماکن ورزشی به اندازه ای است که خود و یا فرزندان شان، نمی توانند از این مجموعه ها استفاده کنند. در چنین شرایطی، طبیعی است که طرح افزایش هزینه استفاده از اماکن ورزشی شهرداری تهران، وقتی به صحن علنی شورای شهر تهران می رود تا شاید با تصویب این قانون، درآمد این سازمان و بهره برداران از اماکن ورزشی بیشتر شود، با مخالفت اعضای شورای شهر روبه رو می شود. از دیگر چالش های پیش رو سازمان ورزش شهرداری تهران، ابهام در واگذاری بهره برداری از برخی از اماکن ورزشی زیر مجموعه شهرداری تهران به افراد خاص است که این، مغایر با عملکرد شفاف مدیریت شهری تهران است.
فراموش نشود مطابق اساسنامه سازمان ورزش شهرداری تهران، مأموریت ورزشی شهرداری تهران “تأمین و توسعه ورزش همگانی” اعم از فعالیت‌های ورزشی سازمان یافته و سازمان نیافته، بستر سازی برای شناسایی و معرفی استعدادهای ورزشی و مدیریت فضاهای ورزشی در کلیه مناطق و محلات شهر تهران با بکارگیری فن آوری نوین و اتکا به نیروی انسانی متعهد و متخصص و بهره‌گیری از کلیه امکانات و تجهیزات شهرداری و ظرفیت و توانایی‌های بخش عمومی و خصوصی برای دسترسی آسان و ارزان به امکانات ورزشی و ارتقای تندرستی شهروندان تهرانی است و یکی از وظایف مهم اتاق فکر این سازمان، متعهد بودن به اهداف و ماموریت های اعلام شده در اساسنامه است و هرگونه شفاف سازی در عملکردها، به منزله جلب اعتماد عمومی شهروندان به منظور مشارکت بیشتر و همراهی بیش از پیش مدیران بالادستی و خصوصا شورای شهر تهران، می تواند در راستای اهداف کلی سازمان ورزش شهرداری تهران؛ از جمله افزایش مشارکت مردم در ورزش شهروندی، افزایش کمیت و کیفیت آمادگی جسمانی شهروندان، بهبود امید به زندگی و توسعه ظرفیت فضاهای ورزشی شهروندی مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

منبع: روزنامه پرسپولیس

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود