جنجال جدید دولت بهار علیه مسئولان نظام:
احمدی نژاد: جزیره خریده‌اند تا به آنجا فرار کنند

محمود احمدی نژاد رئیس دولت‌های نهم ودهم ادعا‌هایی عجیب را علیه مسئولان نظام مطرح کرده است.

محمود احمدی نژاد آرام و قرار ندارد، او روز‌های شلوغی را سپری می‌کند، یا از این شهر به آن شهر می‌رود یا نامه می‌نویسد یا مصاحبه می‌کند. او وعده افشاگری هم می‌دهد. تحرکاتی که حکایت از عزم جدی رئیس جمهور سابق برای کاندیداتوری و ماندگاری در سیاست دارد.

او در جدیدترین اظهارات در جمع طیفی از مردم اردبیل ادعا‌هایی را مطرح کرده است.
او مدعی شده است: «یک طرف دنبال این است که به بهانه تشدید کرونا، انتخابات را عقب بیندازد تا فرصت پیدا کند و شرایط را به نفع خود تغییر دهد.»

رئیس دولت‌های نهم ودهم می‌گوید:« طرف دیگر هم دنبال این است که در سایه کرونا و مشارکت پایین مردم، نامزد خود را از صندوق دربیاورد.»

احمدی نژاد با بیان اینکه هر دو به دنبال کنار گذاشتن مردم از عرصه تصمیم گیری هستند، مدعی شد: «جزیره خریده‌اند تا درصورت جوشیدن خشم ملت به آنجا فرار کنند!»

منبع:پارسینه

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود