درباره یک تصمیم

یک- خانم نرگس سلیمانی دختر بزرگ سردار شهید سلیمانی تصمیم می گیرد در انتخابات شورای شهر تهران نامزد شود. این حق طبیعی اوست که به عنوان فردی عاقل و بالغ و مستقل برای زندگی سیاسی و اجتماعی اش تصمیم بکیرد و انتظارات محدود کننده نامتعارف از او در این زمینه قابل دفاع عقلانی نیست.

دو- با این حال وابستگی او به سردار سلیمانی و شناخت مردم از او به واسطه همین نسبت، برای برخی از علاقمندان سردار سلیمانی این دغدغه را پدید آورده که حضور فرزند ایشان در فضای سیاست با مشی سردار شهید سازگاری ندارد و بهتر است ایشان نیز مسیر پدر یعنی ورود نکردن به سیاست را ادامه دهد .

سه- رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب یعنی آقای حداد عدل نیز اعلام می کند به دلیل نگرانی از رای نیاوردن ایشان به صورت انفرادی، نام فرزند شهید سلیمانی در فهرست ائتلاف نیروهای انقلاب قرار گرفته است.

چهار- ضمن تاکید بر ارجمندی این حساسیت ها و دلسوزی ها باید گفت متاسفانه اقدام به افزودن نام خانم سلیمانی در یک فهرست انتخاباتی نیز به اندازه محدودیت ایجاد کردن برای فعالیت اجتماعی و سیاسی فرزندان شهید غیر قابل دفاع است .

در این زمینه باید یادآور شد اولا فرزند شهید سلیمانی در انتخابات شورای شهر ثبت نام کرده است که به عنوان فعالیتی بیشتر اجتماعی شناخته می شود تا سیاسی. ثانیا رای نیاوردن ایشان ( امری که نامعلوم است) به هیچ وجه معنای منفی خاصی ندارد . نه آموزه های دینی و نه آموزه های اخلاقی و عقلانی به ما نمی گوید که موفقیت و عدم موفقیت فرزندان را در هر عرصه ای باید به پای پدران شان نوشت. چه بسیار فرزندان که در عین انتخاب راه پدران به شیوه ای متفاوت ، مایه افتخاری مضاعف برای آنها شده اند و چه بسیار بزرگ زادگانی که راهی کاملا بر خلاف عقاید پدران بزرگ شان در پیش گرفته اند و حتی چه بسیار افراد نیک نامی که فرزندان شان نامی نیک از خود برجای نگذاشتند و هیچ انسان عاقلی به واسطه این عمل، نام نیک پدران را ضایع نمی کند. چنانکه حتی در مورد فرزند یکی از پیامبران الهی نیز چنین امری رخ داد و کسی نیست که در طول تاریخ بر نام نیک نوح نبی(ع) به دلیل کردار فرزند ناخلف اش خرده بگیرد.

پنج- بنابراین حتی اگر فرزند شهید سلیمانی به صورت انفرادی در انتخابات شوراها شرکت کند و از سوی مردم رای نیاورد نه از قدر آن شهید نزد مردم کاسته می شود نه از قدر فرزند گرامی شان. اتفاقا دامن زدن به این معادله ناصواب از سوی سیاسیون است که باعث می شود در صورت عدم موفقیت فرزند شهید در عرصه اجتماع یا حتی سیاست، افکار عمومی نیز بین این دو موضوع جدا از هم ناخواسته ارتباطی غیر منطقی بر قرار کند.

شش- این حق فرزند شهید است که به صورت مستقل راه خود را برود. حق مردم نیز این است که به نامزدهایی که فکر می کنند برای اداره شهر کارآمدند رای دهند. بنابراین دخالت های ناروا در این روند طبیعی و کاملا قابل توجیه چه بسا که بیشتر از شرکت فرزند شهید سلیمانی در انتخابات نام و رسم شهید ملی ما را سیاسی جلوه دهد !

منبع: الف

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود