نیاز حیاتی دولت مردمی

رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و امور دارایی و روسای سازمان‌های وابسته به وزارت اقتصاد و امور دارایی از جمله: بیمه‌ها، بورس، گمرک و مالیات، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون،کار و تامین اجتماعی، وزیر مسکن، وزیر میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاون اقتصادی و مجموعه مشاوران اقتصادی رئیس جمهور اعضای تیم اقتصادی دولت را تشکیل می دهند.

اعضای تیم اقتصادی دولت مردمی جناب اقای دکتر رئیسی برای غلبه بر مشکلات اقتصادی باید علاوه بر جوان بودن، داشتن تخصص و نیز تسلط به دانسته های اقتصادی، مدیر جهادی و میدانی بودن و داشتن طهارت اقتصادی، عزم راسخی در خصوص اجرای عدالت، شفافیت، اصل ما می توانیم و مبارزه قاطع، بدون اغماض و تبعیض با فساد داشته باشند.
اعضای تیم اقتصادی دولت مردمی ایران قوی باید به راهکارهای تصریح شده در بیانیه گام دوم انقلاب که همان اجرای دقیق سیاستهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی است اهتمام جدی داشته باشند. همچنین اجرای منشور 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب پیرامون مبارزه با فساد به سران قوا در سال 1380 در دستور کار این تیم قرار می گیرد.

نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت این است که این ویژگی ها در انتخاب معاونین اعضای تیم اقتصادی دولت و در سطوح پایین تر نیز عینا باید مد نظر قرار گیرد.

پیشنهاد برگزاری جلسات هفتگی یا ماهانه با خروجیهای عملی و قابل اتکاء و کار کارشناسی شده در بین معاونین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عضو تیم اقتصادی جهت رفع مشکلات و ارائه این راه حلها به اعضای تیم اقتصادی، از مهم‌ترین و حیاتی ترین وظایف این سطح از تیم اقتصادی دولت است.

وابستگی اقتصاد به نفت و اصلاح نظام مالیاتی کشور، دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد که باید به مردم واگذار شود، بودجه بندی معیوب، عدم هماهنگی سیاستهای اقتصادی، وجود هزینه های زائد و مسرفانه در دستگاههای حکومتی تصریح شده در بیانیه گام دوم انقلاب و همچنین تقاضا برای مسکن و نگارش برنامه هفتم توسعه را می توان در راس مهمترین مسائل اساسی اقتصاد کشور در نظر گرفت.

پس از تشکیل تیم اقتصادی قوی و هماهنگ و قبل از شروع جلسات، حتما باید نقشه راه به انضمام سند تحول اقتصادی با افق¬های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تهیه شده و جلسات هماهنگی پیرامون راهکارهای اجرایی نقشه راه و سند تحول تشکیل گردد.

هماهنگی تیم اقتصادی دولت با کمیسیونهای اقتصادی مجلس نیز از مهمترین نکاتی است که بایستی توسط روسای قوای محترم مقننه و مجریه بصورت جدی پیگیری شود.

با مطالعه در تیم اقتصادی دولتهای پیشین، ناهماهنگی تیم اقتصادی مهمترین دلیل عدم تحقق وعده ها و شعارهای روسای جمهور پیشین بوده است که جناب اقای دکتر رئیسی نیز در شعارهای انتخاباتی به درستی به این نکته اشاره و هماهنگی تیم اقتصادی قوی را بارها در رقابتهای انتخاباتی تکرار نمود.

پیشنهاد می شود برای پیروزی بر مشکلات اقتصادی، رئیس جمهور محترم، فرماندهی این تیم قوی و هماهنگ را بر عهده بگیرد و با حضور خود در این جلسات ضمانتی برای اجرای تصمیمات این تیم باشد و به تیم اقتصادی اجازه ندهد با تصمیمات خلق الساعه و لحظه ای، اقتصاد کشور را دچار مشکل کند.

بنابراین انتظار می رود جناب آقای دکتر رئیسی با تشکیل تیم اقتصادی قوی و هماهنگ با شرایط بیان شده در این متن، بتواند اولین رئیس جمهور اسلامی ایران باشد که شعارهای انتخاباتی را جامه عمل می پوشاند. در این صورت است که دولت مردمی ایران قوی جناب اقای دکتر رئیسی خواهد توانست بر مشکلات اقتصادی پیروز شود .

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود