قهرمان و ضد قهرمان در مبارزه با کرونا

اظهارات اخیر فرمانده ستاد کرونا در تهران، آقای دکتر زالی، اگر چه با توضیحات بعدی همراه شد اما هم اصل اظهارات و هم توضیحات بعدی هیچکدام از قابل انتقاد بودن آن نمی کاهد.

اول اینکه توجیه ارایه شده در توضیحات مبنی بر تقطیع این سخنان و بیان آن به صورت غیر رسمی در یک جمع محدود از خبرنگاران کاملا نادرست است چون اغلب گزاره های اظهارات منتشر شده حاوی حکم هایی درباره برخی تصمیمات مربوط به مدیریت کروناست که منقطع از کل متن اظهارات وی قابل بررسی و داوری است.

دوم اینکه مطرح کردن واقعیت ها و حقایق مربوط سلامت ۸۰ میلیون نفر در یک جمع محدود آن هم اهالی رسانه و انتظار منتشر نشدن آن کاملا بی معناست .

اما اصل این اظهارات هم از زوایای مختلف قایل انتقاد است .

اشاراتی در این اظهارات خطاب به افرادی نامعلومی وجود دارد که مانع از خرید واکسن ، قرنطینه قم، مشورت با کارشناسان بهداشت جهانی و ارایه آمار درست فوتی ها به آنان، رد کردن کمک های جهانی و پذیرفتن پزشکان بدون مرز و… شده اند. جدا از این ضمیر مرجع های نامعلوم و مبهم باید گفت ایشان به عنوان یکی از افراد موثر و مسوول در ستاد کرونا در جریان تمامی این « مانع تراشی» ها بوده اند چرا آن زمان این انتقادها را مطرح نکرده اند؟!

اگر آش به این شوری که ایشان می گوید بوده است نه تنها مشارکت ایشان به عنوان یک پزشک در این تصمیمات غیر اخلاقی است بلکه مسکوت گذاشتن و مطرح کردن آن بعد از ظاهر شدن نتایج تصمیماتی که ایشان هم در آن مشارکت داشته نه تنها از کسی قهرمان نمی سازد بلکه تصویری کاملا ضد قهرمان از وی خواهد ساخت.

بدون شک تصمیم گیری درباره موضوعات پیچیده ای چون نوع برخورد با یک ویروس نوظهور دارای پیامدها و اشکالاتی است اما اگر انتقادهای وارد شده به این مدیریت کاملا قابل پیش بینی و محاسبه بوده ، آن چنانکه از سخنان آقای زالی بر می آید متهم و مقصر اصلی متخصصان سلامت مسوول در ستاد کرونا و شخص وزیر محترم بهداشت و مدیران ایشان هستند که وظیفه و رسالت پزشکی خود را فراموش کرده و در موقع مناسب این اشکالات را گوشزد نکرده اند .

گفتار آقای زالی فارغ از انگیزه ها و دلایل آن با ملزومات قهرمان سازی نمی خواند. قهرمان کسی است که با تحمل هزینه و مشقات در راه حقیقت به روشنگری می پردازد. همراهی و همسخنی در مسیر اتخاذ تصمیمات غلط و انتقاد و سرزنش کردن آن پس از آشکار شدن نتایج منفی این تصمیمات اگر از ما چهره ای منفی نسازد از اخلاق قهرمانی فرسنگ ها فاصله دارد.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود